Випуск 18

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 18. – К., 2000.

З М І С Т

Радіонова І.О.
кандидат філос. наук, доцент Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди
ФІЛОСОФСЬКЕ- ПЕДАГОГІЧНІ ІНТЕНЦП СИМВОЛІЧНОГО ІНТЕРАКЦІОНВМУ ДЖ.Г. МІДА 3

Дротянко Л.Г.
кандидат філос. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ВІТЧИЗНЯНА ФІЛОСОФІЯ КОСМІЗМУ І НАУКА ПОСТМОДЕРНУ: ВЗАЄМОПРОНИКНЕННЯ ІДЕЙ 11

Попова O.E.
провідний спеціаліст Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ОСВІ¬ТЯНСЬКИХ КОЛАХ М. КИЄВА (ДР. ПОЛ. XIX СТ.) 19

Українець C.Я.
старший викладач Рівненського відділення Вищої школи права при Ін-ті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
МЯТЕЖНАЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ У ПРОЕКТИВНОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПОЛІ ПРАЗЬКОЇ ПОЕТИЧНОЇ ШКОЛИ 34

Ніколаюк Т.Л.
кандидат іст. наук, завідувач кафедри КДІДПМД ім. Бойчука
ВИКОРИСТАННЯ ТОТАЛІТАРНОЮ ВЛАДОЮ ПРЕСИ, РАДІОМОВЛЕННЯ, ЛІТЕРАТУРИ ТА МИСТЕЦТВА ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ УКРАЇНСЬКИХ ТРУДЯЩИХ У 30-ТІ PP. 47

Слюсарчук P.O.
консультант Апарату Верховної Ради України
ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОГРЕСУ І РЕГРЕСУ В ПОГЛЯДАХ П.ЛІНИЦЬКОГО 57

Свириденко О.М.
аспірантка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту
СТАНОВЛЕННЯ НОВІТНЬОЇ ФІЛОСОФА В KИЄВО-МОГИЛЯНСЬКІЙ АКАДЕМІЇ (XVIII СТ.). ГРИГОРІЙ КОНИСЬКИЙ 66

Вальчук А.М.
старший викладач Хмельницького інституту регіонального управління та права
ПРОБЛЕМА ЖИТТЯ ТА СМЕРТІ У ЗАПОЗИЧЕНІЙ ЛІТЕРАТУРІ УКРАЇНИ XI-XVCТ. 74

Матвійчук A.B.
аспірант Рівненського державного технічного університету
УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ: ВІД ЕКОФІЛЬНОСТІ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО СТИЛЮ МИСЛЕННЯ 85

Марушевський Г.Б.
Інститут екології Національного екологічного центру України
ЕКОЛОГО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ РЕКОНСТРУКЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ МОРАЛІ 91

Гвоздяк В.М.
викладач Ужгородського національного університету
БІОЛОГІЯ Й ТОЧНІ НАУКИ: ШЛЯХИ ПЕРЕТИНУ 106

Базалук О.О.
викладач Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди
МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ СИСТЕМИ «ЛЮДИНА-ПРИРОДА» 114

Кірюхін Д.І.
стажист-дослідник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ГЕГЕЛЯ 122

Таранов C.B.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЛЕВ ШЕСТОВ ЯК ІСТОРИК ФІЛОСОФІЇ 132

Бандура О.О.
кандидат філос. наук, доцент Національної академії внутрішніх справ України
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СИНЕРГЕТИКИ ЯК СКЛАДОВІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОГО ПРАВОЗНАВСТВА 148

Ларцев B.C.
кандидат філос. наук, м. Київ
ПОНЯТТЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ 158

Харченко О.В.
пошукувач Черкаського інжен.-технологічного інституту
ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ ВИЯВУ ТА ВИДОЗМІНИ СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ 174

Рязанова Л.С.
докторант Інституту соціології НАН України
ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙ НО-КУЛЬТУРНОГО ВПЛИВУ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ ТА ПРАВОСЛАВНОЇ ЕТИК 181

Кротов К.В.
аспірант Вінницького медичного інституту
СМИСЛОІСТОРИЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЛЮДИНИ В СВІТІ: ЗАХІДНА І СХІДНА ХРИСТИЯНСЬКІ ТРАДИЦІЇ 191

Лустенко А.Ю.
асистент Східно-Українського національного університету (м. Луганськ)
МОДЕЛІ РОЗУМІННЯ СВІТУ В КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМИ «СХІД-ЗАХІД» 201

Гудков С.О.
викладач Військового гуманітарного інституту НАО України
ПРОГНОСТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ФАХІВЦЯ: ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 209

Тищук Є.М.
здобувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ВПЛИВУ ВІЙСЬКОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДУХОВНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 220

Андреєва Т.Т.
аспірантка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди
ПРОБЛЕМИ ВИЖИВАННЯ ЛЮДСТВА В СУЧАСНОМУ ЕКОЛОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩ 231

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 18

  1. Уведомление: 2000 рік « Философия