Випуск 16

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 16. – К., 2000.

З М І С Т

Заблоцъкий В.П.
кандидат іст. наук, доцент Донецької державної академії управління
ЛІБЕРАЛЬНИЙ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ – ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ 3

Єременко І.В.
асистент Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка
СИНЕРГЕТИКА: КОНЦЕПЦІЇ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 13

Бурега В.В., Казаков B.C.
кандидат психол. наук, професор Донецької державної академії управління;
кандидат соц. наук, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України
ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ 22

Верлока В.Е.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СУТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ (СТАТТЯ ПЕРША) 33

Кожем’якіна О.M.
аспірантка Черкаського інженерно-технічного інституту
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬНОГО ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОСВІДУ 42

Залужна А.Є.
аспірантка Рівненського державного технічного університету
ЕТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА У ФІЛОСОФІЧНИХ ПОШУКАХ Ж.-П. САРТРА 53

Хміль Т.В.
старший викладач Дніпропетровського державного аграрного університету
ПРОБЛЕМА ЕТИЧНОГО РЕЛЯТИВІЗМУ Л.СИЛЕНКА В ДИСКУРСІ ЗАХІДНОЇ ФІЛОСОФІЇ XX СТ. 62

Мудрик A.M.
асистент кафедри Інституту соціальних наук Волинського державного університету імені Лесі Українки
«СРОДНА» ПРАЦЯ ЯК ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ: ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА Г.СКОВОРОДИ 71

Веліканов В.М.
викладач математики ПТУ-11, м. Київ
ТЕОРЕМА ПРО ОБ’ЄКТ РАССЕЛА І ПРОБЛЕМИ ОСНОВ ЛОГІКИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 89

Павлов B.I.
аспірант Словянського державного педагогічного інституту
ПРОБЛЕМА СИСТЕМНОСТІ ПІЗНАННЯ В АНТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ 99

Остроухов В.В.
кандидат філос. наук, м. Київ
М.БЕРДЯЄВ ПРО ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ РЕВОЛЮЦІЙНОГО НАСИЛЬСТВА В РОСІЇ 113

Юхименко Н.Ф.
аспірантка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.Сковороди
ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ГУМАНІЗМУ І МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ (XVІ-XVII СТ.) 125

Мурзаєва А.Н.
асистент кафедри Донецької державної консерваторії
АКСІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 136

Бичко Б.І.
кандидат філос. наук, доцент Української академії мистецтва і архітектури
ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНІ ПРОЧИТАННЯ АНТРОПОЛОГІЗМУ АУРЕЛІЯ АВГУСТІНА
146

Євдокімова Т.В.
асистент кафедри КНУБА
ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ І РЕЛІГІЯ 155

Таран В.О.
кандидат філос. наук, доцент, професор Запорізького юридичного інституту МВС України
КОРПОРАТИВНА ІДЕОЛОГІЯ: ЇЇ СУБ’ЄКТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТОВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 168

Татаров P.M.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ОНТОЛОГІЯ, АНТРОПОЛОГІЯ І ПРОБЛЕМА ОБГРУНТУВАННЯ 181

Бандура О.О.
кандидат філос. наук, доцент Національної академії внутрішніх справ України
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ФІЛОСОФІЇ ДОБИ ПОСТМОДЕРНУ 193

Майстер О.Г.
аспірант Рівненського технічного університету
СОЦІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ РЕЛІГІЇ 203

Марчук М.Г.
кандидат філос. наук, докторант Чернівецького університету
НАУКОВЕ ЗНАННЯ В АКСІОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ 213

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.