Випуск 15

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 15. – К., 2000.

З М І С Т

Мандрика В. А.
кандидат філос. наук, доцент Східноукраїнського державного університету (м. Луганськ)
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРОЕКТИВНО-КОНСТРУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3

Ємельяпова Н.М.
кандидат філос. наук, доцент Донецького державного університету
АПОЛОГІЯ АКТИВНОГО НІГІЛІЗМУ 14

Толстоухов А. В.
кандидат філос. наук (м. Київ)
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВЛАДА 24

Кірієнко C.B.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КОМЕНТАР ДО ПРАЦІ І. КАНТА «ПРО ПИТАННЯ, ЗАПРОПОНОВАНЕ НА ПРЕМІЮ …” 38

Матвейчук А. В.
аспірант Рівненського державного технічного університету
«СИЛОВІ ЛІНІЇ» ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ НА ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ МИСЛЕННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ 48

Гайдемко В. О.
аспірантка Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка
ЕМПІРИСТСЬКИЙ ПІДХІД У ФЕМІНІСТСЬКІЙ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ 60

Ковальчук І. Л.
аспірантка Волинського державного університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк)
ПРОБЛЕМА ВІДЧУЖЕННЯ (ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС З ФУТУРОЛОГІЧНИМ ПРОГНОЗОМ) 67

Веліканов В.М.
викладач ПТУ-11 (м. Київ)
НОРМАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПАРАДОКСІВ ЛОГІКИ І ТЕОРІЇ МНОЖИН 78

Павлов B.І.
аспірант Словянського державного педагогічного інституту
ФІЛОСОФСЬКА КАТЕГОРІЯ ІНТУЇЦІЇ ТА СПОСОБИ ЇЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ПІЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 89

Кіпень В.П.
докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ У ВИЩІЙ ОСВІТІ 101

Бушкова B.B.
старший викладач Черкаського інженерно-технологічного інституту
ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ ДВОХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В США ТА КАНАДІ 113

Мозгова Н.Г.
кандидат філос. наук, докторант Київського національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
ПРО МІСЦЕ ФІЛОСОФІЇ У СИСТЕМІ ОСВІТИ (З ПРИВОДУ ПОЛЕМІКИ КИЇВСЬКИХ ФІЛОСОФІВ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.) 128

Дністрян С.І.
аспірантка Львівського національного університету ім. І.Франка
ВОЛЯ ЯК ДУХОВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПРИНЦИП У КРИТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ І. КАНТА 140

Ларцев В.С.
кандидат філос. наук (м. Київ)
КУЛЬТУРНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПОВТОРЮВАНІСТЬ ЯК ГОЛОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ВІДТВОРЕННЯ ОСОБИСТОСІІ В СУСПІЛЬСТВІ 151

Ярошенко Л. В.
аспірантка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.Сковороди
СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ В УКРАЇНІ (ЗА ЛІТОПИСНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ XI-XVI СТОЛІТЬ) 167

Коноваленко Н.В.
асистент Донецької державної академії управління
ПОТРЕБИ В СОЦІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 179

Остроухов В.В.
кандидат філос. наук ( м. Київ)
КРИЗА ВІДНОСИН СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБИСТОСТІ В СУСПІЛЬНІЙ СВІДОМОСТІ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ РОСІЇ 190

Разумцева
пошукувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ДОСЛІДЖЕННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ -УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 199

Грушевська С.
кандидат філос. наук (Польща)
ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНІ СУСПІЛЬСГВА: ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТУ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСГЕЙ 210

Явоненко О.О.
кандидат філос. наук, доцент Чернігівського державнеого педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ СВІДОМОСТІ ЯК КОМУНІКАТИВНА ПРОБЛЕМА 220

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 15

  1. Уведомление: 2000 рік « Философия