Випуск 14

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 14. – К., 2000.

З М І С Т

Таран В.О.
кандидат філос. наук, доцент, професор Запорізького юридичноо інституту МВС України
СУБ’ЄКТ ІДЕОЛОГІЇ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ 3

Мартинюк С.Є.
Запорізький державний університет
ДУХОВНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК СПОСІБ ЗАДОВОЛЕННЯ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ ЛЮДИНИ 15

Корженко В. В.
кандидат філос. наук, доцент, заступник директора Української академії державного управління
при Президентові України (Харківський філіал)
ДИЛЕМА АДЕКВАТНОГО РОЗУМІННЯ ВИХОВАННЯ ЛЮДИНИ І ЇЇ БУТТЯ: ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТА КУЛЬТУРНЕ 27

Проценко О.П.
кандидат філос. наук, доцент Державного аеро-космічного університету ім. М.Є. Жуковського (ХАІ)
ПРАВИЛА ЕТИКЕТУ ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ 35

Рижко Л.В.
старший науковий співробітник Центру досліджень наукового потенціалу та історії науки
ім. Г.М. Доброва НАН України
ЗМІНИ В ОСВІТІ ЯК ІНДИКАТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ НАУКОВОГО ПРОСТОРУ 45

Варениця О.П.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФІЛОСОФІЯ ПОСТМОДЕРНУ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ 54

Павлов В.І.
аспірант Словянського державного педагогічного інституту
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБГРУНТУВАННЯ НАУКОВИХ ТЕОРІЙ 66

Заблоцький В.П.
кандидат іст. наук, доцент Донецької державної академії управління
ІРОНІЗУЮЧИЙ ЛІБЕРАЛ (ПРО ДЕЯКІ РИСИ ФІЛОСОФІЇ Р.РОРТІ) 80

Шейко О.С.
аспірантка Запорізького державного університету
СУТНІСТЬ ТРАДИЦІЇ: КЛАСИФІКАЦІЯ І ТИПОЛОГІЯ 93

Матвійчук A.B.
аспірант Рівненського державного технічного університету
ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАННЯ ЯК КОМПЛЕКС РІЗНОРІДНОГО ЗНАННЯ-ПОВСЯКДЕННО-ПРАКТИЧНОГО ТА НАУКОВОГО 104

Фоменко А.М.
викладач Горлівського педагогічного інституту іноземних мов
ПРОБЛЕМА ВИМІРУ ШАСТЯ ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФІЇ З.ФРЕЙДА 115

Радіонова І.О.
кандидат філос. наук, доцент Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ ВИМІР АМЕРИКАНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ВИХОВАННЯ І ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ Й ТЕНДЕНЦІЇ 126

Ємельяпова Н.М.
кандидат філос. наук, доцент кафедри філософії Донецького державного університету
НІГІЛІЗМ: PROET CONTRA 136

Веліканов В.М.
викладач ПТУ-11, м. Київ
ПАРАДОКСИ: ЛОГІКА І КУЛЬТУРА 146

Чернець В.Г.
доктор філософії, професор, м.Київ
СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МИСТЕЦТВА 155

Ільїн В.В.
кандидат філос. наук, доцент Київського державного університету
ІРРАЦІОНАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ГУМАНІСТИЧНИХ ІНТЕНЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО КОРДОЦЕНТРИЗМУ (ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ) 166

Остроухов В.В.
кандидат філос. наук, м. Київ
АСИНХРОНІЯ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ДУХОВНИЙ ЗАНЕПАД РОСІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ТИРАНІЇ ІВАНА IV ГРОЗНОГО 178

Богдановський І.В.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФІЛОСОФІЯ СВІДОМОСТІ: ПРОБЛЕМА МОДЕЛЮВАННЯ 190

Гвоздяк В.М.
викладач Ужгородського університету
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КІЛЬКІСНОГО ПІДХОДУ В БІОЛОГІЇ 202

Єсипенко Д. М.
кандидат філос. наук, м. Київ
ДО ЦІННОСТІ КРІЗЬ АБСУРД. ПОНЯТТЯ ІНВЕРСІЇ ГУМАНІЗМУ У ФІЛОСОФІЇ АЛЬБЕРА КАМЮ 211

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 14

  1. Уведомление: 2000 рік « Философия