Випуск 13

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 13. – К., 2000.

З М І С Т

Ільїн В.В.
кандидат філос. наук, доцент Київського державного торговельно-економічного університету
ІДЕЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОРДОЦЕНТРИЗМУ П.Д. ЮРКЕВИЧА 3

Пасько І.Т.
кандидат філос. наук, професор Центру гуманітарной освіти
СПІР ПРО УНІВЕРСАЛІЇ ТА ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНА ВЕРИФІКАЦІЯ 14

Пасько Я.І.
кандидат філос. наук, доцент Донецької державної академії управління
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І РИНОК В ЄВРОПЕЙ¬СЬКІЙ ТРАДИЦІЇ: ЗІСТАВЛЕННЯ ПОЗИЦІЙ 29

Радіонова Н.В.
аспірантка ХДПУ ім. Г.С. Сковороди
ОБРАЗИ-КОНЦЕПТИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ У ТВОРЧОСТІ М.ГОГОЛЯ 41

Девтеров І.В.
пошукувач НТУУ «КПІ»
ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНТЕРАКТИВНОГО КІБЕРПРОСТОРУ ЯК НОВОЇ ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 65

Левченкова О.Б.
аспірантка Луганського педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка
СУПЕРЕЧКА ПРО ЛЮДИНУ: ПОЛЕМІКА П.Д. ЮРКЕВИЧА З М.Г. ЧЕРНИШЕВСЬКИМ
75

Колінько М.В.
старший викладач Донецького державного технічного університету
ВИТОКИ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ СОЛІДАРНОСТІ У СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ Е.ДЮРКГЕЙМА 84

Берега В.В.
кандидат психол. наук, професор Донецької державної академії управління
АДЕКВАТНІСТЬ ЯК ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСА УПРАВЛІННЯ 95

Вергун О.
провідний спеціаліст Національного інституту укр.-рос. відносин
ДЕКОНСТРУКЦІЯ СУБ’ЄКТА ВЛАДИ У КОНЦЕПЦІЯХ К.МАРКСА, Ф.НІЦШЕ ТА З.ФРЕЙДА 109

Стадник М.М.
докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ТЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ КОСМОГОНІЧНИХ І ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ 124

Павлов В.І., Зеленський І.О.
кандидат філос. наук, доцент Словянського державного педагогічного інституту;
аспірант Словянського державного педагогічного інституту
СУТНІСТЬ СПІВВІДНОШЕНЬ «ЦІЛЕ – ЧАСТИНА» І «СТРУКТУРА – ЕЛЕМЕНТ» В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ ПІЗНАННЯ 132

Романенко О.В.
спвробітник Київського інституту бізнесу і технологій
МАРКСІВ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ РІЗНОТИПНИХ СУСПІЛЬСТВ: МОЖЛИВОСТІ ТА МЕЖІ 143

Осадчук І.С.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ТА ЗМІСТ ІДЕЇ СВІТЛА В СЛОВ’ЯНСЬКІЙ МІФОЛОГІЇ ТА ПРАВОСЛАВНІЙ РЕЛІГІЇ 154

Жерносек В.Г.
викладач Київського інституту військово-повітряних сил
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОБЛЕМА ЇЇ КРИТЕРІЇВ 166

Остроухов В.В.
кандидат філос. наук, м. Київ
ОСОБЛИВОСТІ СТАЛІНСЬКОГО ТЕРОРУ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ 179

Гудков С.О.
викладач Військового гуманітарного Інституту національної Академії Оборони України
ВОЄННО-ПРОГНОСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: НАУКОВІ ЗАСАДИ ТА АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ 193

Майстер О.Г.
аспірант Рівненського технічного університету
БАГАТОВИМІРНІСТЬ РЕЛІГІЙНОЇ ВІРИ: ПІДХОДИ ЗАХІДНИХ СОЦІОЛОГІВ 203

Єсипенко Д.М.
кандидат філософських наук, м. Київ
ГУМАНІСТИЧНІ ІДЕЇ В ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІЙ МЕТАФІЗИЦІ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ М.БЕРДЯЄВА 212

Демінський О.Ц.
кандидат філософських наук, докторант Центру гуманітарної освіти
ПРОБЛЕМА ДІЯЛЬНОСТІ В АНАЛІЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 220

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.