Випуск 12

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 12. – К., 2000.

З М І С Т

Яровий А.М.
кандидат філос. наук, Вінницький інститут регіональної економіки та управління
СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ 3

Вергун О.М.
провідний спеціаліст Національного інституту укр.-рос.відносин
ВЛАДА Й ДИСКУРС У СОЦІАЛЬНІЙ ТА ПОЛІТИЧНІЙ ТЕОРІЇ: ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОГРАМА М.ФУКО 16

Марчук М.Г.
кандидат філос. наук, докторант Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича
ПОТЕНЦІАЛ ЯК АПРІОРНА СВІТОГЛЯДНА ФОРМА 28

Вєковшиніна С.В., Кулініченко В.Л.
кандидат біолог. наук, Київська медична академія післядипломної освіти;
кандидат філос. наук, доцент Київської медичної академії післядипломної освіти
ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ТА ОСНОВИ БІОЕТИКИ 37

Стадник М.М.
докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СВІТОГЛЯДНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ НАУКИ НОВОГО ЧАСУ 49

Матвійчук А.В.
аспірант Рівненського державного технічного університету
ПОНЯТТЯ «СТИЛЬ МИСЛЕННЯ» В СУЧАСНІЙ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ: ЗМІСТ ТА ФУНКЦІЇ 57

Макуха С.І.
викладач Донецької державної академії управління
АРХЕТИПИ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ 68

Заблоцький В.П.
кандидат іст. наук, доцент Донецької державної академії управління
ЕМАНСИПАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, ОСНОВНІ НАПРЯМИ 80

Літвякова І.О.
аспірант Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов ім. Н.К. Крупської
ІДЕЯ СВОБОДИ В СВІТЛІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ 93

Сімченко Г.В.
аспірант Донецької державної академії управління
ІДЕОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС: ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ АНАЛІЗУ 103

Остроухов В.В.
кандидат філос. наук, м. Київ
ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ НАСИЛЛЯ І ТЕРОРУ В ПЕРІОД ІСНУВАННЯ ПРОЛЕТАРСЬКОЇ ДИКТАТУРИ В СРСР. БІЛЬШОВИЗМ ПО-СТАЛІНСЬКИ 112

Білокобильський О.В.
аспірант Донецької державної академії управління
МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 124

Вороновська Л.Г.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СПЕЦИФІКА МІФО-РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ І СПРИЙНЯТТЯ МОВИ 136

Коняк М.П.
викладач Чернівецького педагогічного училища
СВІТОГЛЯДНІ Й ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 145

Мізіна Л.Б.
кандидат філос. наук, доцент Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
ВІДРОДЖЕННЯ «МІФА» ПРО СМЕРТЬ МИСТЕЦТВА 157

Колінько М.В.
старший викладач Донецького державного технічного університету
АНОМІЯ – СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИЗИ КУЛЬТУРИ В КОНЦЕПЦІЇ Е.ДЮРКГЕЙМА 168

Іль’їн В.В.
кандидат філос. наук, доцент Київського державного торговельно-економічного університету
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОТЕНЦІЇ АНТРОПОЛОГІЇ РЕНЕСАНСНОГО ГУМАНІЗМУ (ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКЦІЯ) 178

Бурега В.В.
кандидат психол. наук, професор Донецької державної академії управління
СОЦІОЛОГІЧНО-ЦІННІСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ 188

Девтеров І.В.
пошукувач Національного технічного університету «Київський політехнічний університет»
ЗМІНА УМОВ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ ПІД ВПЛИВОМ ВІРТУАЛЬНОГО ІНТЕРАКТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА 201

Ларцев B.C.
кандидат філос. наук, м. Київ
ДО ПИТАННЯ ПРО ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЯВИЩА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СПАДКОВОСТІ ЛЮДСТВА 213

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.