Випуск 11

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 11. – К., 2000.

З М І С Т

Лук’янецъ B.C.
доктор філос. наук, професор
ОНТОЛОГІЧНИЙ МУЛЬТИВЕРСУМ. НОВІТНЯ КОСМОФІЗИКА. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ 3

Розова А.Т.
доктор філос. наук, професор Одеської державної юридичної академії
ОСВОЄННЯ МАЙБУТНЬОГО В СВІТЛІ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ СВІТОГЛЯДНОЇ ПАРАДИГМИ 31

Макаренко Г.Г.
в.о. доцента Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського
ВПЛИВ ІРРАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ А.ШОПЕНГАУЕРА НА ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ ТА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОСТІ 40

Диба Ю.П.
аспірант Національного аграрного університету
ВЧЕННЯ ПРО ДОСКОНАЛУ ЛЮДИНУ В АНТРОПОЛОГІЇ СХІДНОЇ ПАТРИСТИКИ 52

Гринько O.A.
асистент кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури
ДО ПРОБЛЕМИ ГЕНЕЗИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ 72

Кравченко А.Г.
аспірантка Національного аграрного університету
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ УМОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАЦІЇ І МЕНТАЛІТЕТ 82

Корженко В.В.
кандидат філос. наук, доцент, м. Харків
ВИХОВАННЯ У ВИМІРАХ СУЧАСНОЇ НАУКИ 94

Заблоцький В.П.
кандидат іст. наук, доцент Донецької державної академії управління
«СТІЙКИЙ РОЗВИТОК»: ІДЕОЛОГЕМА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 102

Заплотна Ю.О.
аспірантка Донецької державної академії управління
РОЗПОДІЛ ВЛАДИ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ»: ТРИ ЧИ П’ЯТЬ ГІЛОК ВЛАДИ? 115

БурегаВ.В., Савенкова M. Є.
кандидат психол. наук, професор; аспірантка Донецької державної академії управління
КОМПЕТЕНТНІСТЬ У МЕНЕДЖМЕНТІ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН 123

Жерносек В.Г.
ад’юнкт Київського інституту військово-повітряних сил
СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АРМІЇ: ПРОБЛЕМИ КЕРУВАННЯ 134

Ільїн В.В.
кандидат філос. наук, доцент Київського державного торгівельно-економічного університету
АЛЬТЕРНАТИВА ГУМАНІСТИЧНОМУ ОБРАЗУ СВОБОДИ (УКРАЇНСЬКИЙ КОРДОЦЕНТРИЗМ ЯК АНТИТЕЗА ТОТАЛІТАРИЗМУ) 148

Шабанова Ю.О.
старший викладач НГАУ, м. Дніпропетровськ
ОНТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ МЕТАФІЗИКИ МУЗИКИ АРТУРА ШОПЕНГАУЕРА 159

Остроухов В.В.
кандидат філос. наук, м. Київ
ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ НАСИЛЬСТВА І ТЕРОРУ В ПЕРІОД ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОЛЕТАРСЬКОЇ ДИКТАТУРИ В СРСР 179

Єсипенко Д.М.
кандидат філос. наук, м. Київ
ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ГУМАНІЗМУ В КОНЦЕПЦІЯХ К.РОДЖЕРСА ТА Р.ЛЕЙНГА 191

Андреева Т.Т.
аспірантка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.Сковороди
РОЗВИТОК МОРАЛЬНИХ ЗАСАД ВІДНОШЕННЯ «ЛЮДИНА-ПРИРОДА» В УКРАЇНСЬКОМУ СВІТОГЛЯДІ 201

Соколов C.B.
викладач Київського інституту військово-повітряних сил
ПРОБЛЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОМУ АСПЕКТІ 213

Грамчук A.B.
аспірантка Одеського державного морського університету
ГЕНЕЗА УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 224

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 11

  1. Уведомление: 2000 рік « Философия