Випуск 10

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 10. – К., 2000.

З М І С Т

Кіпень В.В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ ПІД ВПЛИВОМ НОВОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАУКИ 3

Розова Т.В.
ЧИ МОЖЛИВА НОВА МОДЕЛЬ СУСПІЛЬНОГО УСТРОЮ? (АНАЛІЗ РОЗУМІННЯ УТОПІЇ ПРЕДСТАВНИКАМИ ФРАНКФУРТСЬКОЇ ШКОЛИ) 15

Хилько M.І.
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 26

Вишняк О.І., Шевепь І.П.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ У КРАЇНАХ ЗАХОДУ (20-60-ТІ РОКИ) 36

Толстоухов А.В.
ЕКОЛОГІЯ ТА ВЛАДА: НА ШЛЯХУ ДО НОВОЇ ПАРАДИГМИ КУЛЬТУРИ 51

Жирносек Л.Г.
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА 66

Райда К.Ю.
СЕНС ФІЛОСОФІЇ С.КІРКЕГОРА В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ Л.ШЕСТОВА 78

Літвякова І.О.
ДО ПИТАННЯ ПРО ТЛУМАЧЕННЯ СВОБОДИ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ 87

Пасько Я.Л.
ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ДИКТАТУРА ЗАГАЛЬНОГО АБО ДЕМОКРАТІЯ ОДИНИЧНОГО 97

Морозова Л.П.
ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ 111

Остроухов В.В.
НІЦШЕАНСЬКЕ ЗАПЕРЕЧЕННЯ СЕНСУ РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ ДИХОТОМІЇ «ДОБРА» І «ЗЛА» 121

Романенко О.В.
ЕКОНОМІЧНА СФЕРА ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА:
СОЦІАЛЬНЕ-ФІЛОСОФСЬКИ Й АНАЛІЗ ІСТОРИЧНОЇ ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ 131

Тищук Є.М.
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ЗАСОБМВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИХ УКРАЇНИ 144

Мозгова Н.Г.
ШЕЛЛІНГІАНСЬКІ МОТИВИ В КИЇВСЬКІЙ РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ШКОЛІ ХІХСТОЛІТТЯ 153

Грамчук А.В.
РОЗВИТОК ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЗА ЧАСІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 162

Стегній О.Г.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ 174

Явоненко О.О.
МЕТАФІЗИКА ЯК ТИП ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 192

Заблоцький В.П.
ЛІБЕРАЛЬНИЙ ІНДИВІДУАЛІЗМ: АНТРОПОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 204

Кузьміна С.Л.
МЕТОДОЛОГІЧНА РОЛЬ ФІЛОСОФСЬКОГО «ПРИПУЩЕННЯ СУТНОСТІ» В ПЕДАГОГІЦІ П.ЮРКЕВИЧА 216

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 10

  1. Уведомление: 2000 рік « Философия