Випуск 9

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 9. – К., 1999.

З М І С Т

Ільїн B.B.
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-ПЕРСОНАЛІСТСЬКІ ІНТЕНЦІЇ ГУМАНІСТИКИ Б.ПАСКАЛЯ («ІНТУЇЦІЯ СЕРЦЯ» ЯК АНТИТЕЗА РАЦІОНАЛІЗМУ) 3

Райда К.Ю.
ПРО ІНТЕРПРЕТАЦІЮ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СМИСЛУ ФІЛОСОФІЇ С.К’ЄРКЕГОРА 14

Скляров О.П.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛЮДСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ 20

Українець С.Я.
ЕКСПЛІКАЦІЯ ВОГНЕННОГО ЕТОСУ; ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА І ПРАЗЬКА ПОЕТИЧНА ШКОЛА 36

Залумсна А.Є.
ДЕМАРКАЦІЙНИЙ ДИСКУРС РЕЛІГІЙНОГО І МОРАЛЬНОГО У ФІЛОСОФІЇ К’ЄРКЕГОРА ТА СВЯТООТЦІВСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ 46

Кормсенко В.В.
МОРАЛЬНІША ПРИРОДА ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ ТА ІДЕЯ СУСПІЛЬНОГО ПРОГРЕСУ 58

Сарнавська С.О.
ГУМАНІСТИЧНІ ОРІЄНТИРИ КОМУНІКАТИВНОЇ ЕТИКИ 66

Попов В.Ю.
ПОНЯТТЯ «МЕНТАЛІТЕТ» В ПОСТРАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 80

Стояцька Г.М.
ВПЛИВ ДЕКОНСТРУКТИВІЗМУ НА ТЕКСТУАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ СУЧАСНОСТІ 92

Мудрак В.І.
СУЧАСНІ ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ УЩІЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ОСВІТІ 101

Єсипенко Д.М
СПЕЦИФІКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ГУМАНІЗМУ У ФІЛОСОФІЇ Е.ФРОММА 111

Сергійко В.Ф.
ПРАВОСЛАВНА ЕТИКА У МИНУЛОМУ І СЬОГОДНІ 121

Полуда В.В.
ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І СОЦІАЛЬНОЇ, ДЕМОКРАТИЧНОЇ, ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 131

Остроухов В.В.
ЩОДО ІСТОРИЧНОЇ РОЛІ НАСИЛЬСТВА У ФІЛОСОФСЬКИХ РОЗРОБКАХ К.МАРКСА ТА Ф.ЕНГЕЛЬСА 140

Мініч І.М.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 150

Мінаков М.А.
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ КАНТІВСЬКОГО ПОНЯТТЯ ВІРИ РОЗУМУ 159

Тищук Є.М.
ДУХОВНІ ВИМІРИ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ВИМОГ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 182

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 9

  1. Уведомление: 1999 рік « Философия