Випуск 8

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 8. – К., 2002.

З М І С Т

Райда К.Ю.
ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО САМО ЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИ У ФІЛОСОФІЇ С.КІРКЕГОРА 3

Бойченко О.І.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИРОДНОГО ТА ЛЮДСЬКОГО ЯК ПРОБЛЕМА ФІЛОСОФСЬКОГО ВЧЕННЯ СЮНЬ-ЦЗИ 15

Білокобильський О.В.
МІФ ЯК ОНТОЛОГІЧНА УПОРЯДКОВУЮЧА СИСТЕМА 24

Шевченкова О.Б.
П.Д. ЮРКЕВИЧ ПРО СПЕЦИФІКУ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ. КАТЕГОРІЇ СВІТОВІДЧУТТЯ 38

Даншиок А.І.
ПРО НОВАТОРСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ У МИСТЕЦТВІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ (НА ПРИКЛАДІ МУЗИКИ XX СТОЛІТТЯ) 46

Романенко Ю.В.
ПРОБЛЕМА ЛЕГІТИМНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ Ю.ГАБЕРМАСА 61

Василенко О.Ю.
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ СЕНСУ ВЛАДИ 73

Заболоцький В.П.
ЛІБЕРАЛІЗМ І ЛІБЕРАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЛАД 86

Шевченко І.І.
ЕСТЕТИЧНИЙ ТА СИМВОЛІЧНИЙ ЗМІСТ КОЛЬОРУ 100

Пряженцева К.В.
ЛЕГІТИМАЦІЯ НАУКОВОГО ЗНАННЯ: ГЕНЕАЛОГІЯ ПРОБЛЕМИ 112

Гринько О.А.
ТОТАЛІТАРНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ Ж.-Ж.РУССО І ДВІ ПАРАДИГМИ ПРОСВІТНИЦТВА 127

Остроухов В.В.
ДЕСАКРАЛІЗАЦІЯ РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНА НАСИЛЛЯ В МАРКСИЗМІ 137

Фоменко А.М.
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ОСОБИСТОСТІ В КОНЦЕПЦІЇ К.ЮНГА 147

Паращевін М.А.
РЕЛІГІЯ І КАПІТАЛІЗМ: СТОЛІТНЯ ДИСКУСІЯ 160

Навроцький В.В.
ДИНАМИКА КОГНИТИВНЫХ СИСТЕМ 172

Хилько M.І.
ЕКОЛОГІЧНА ПЕРЕКОНАНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ КУЛЬТУРОТВОРЧИЙ ЕЛЕМЕНТ 185

Єсипенко Д.М.
АНТИТЕЗА «ГУМАНІЗМ-АНТИГУМАНІЗМ» У БРИТАНСЬКІЙ АНТИПСИХІАТРІЇ 195

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 8

  1. Уведомление: 1999 рік « Философия