Випуск 6

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 6. – К., 1999.

З М І С Т

Мінаков М.А.
РЕЦЕПЦІЯ КАНТІВСЬКОГО ПОНЯТТЯ ВІРИ РОЗУМУ В НІМЕЦЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКІЙ КАНТОЗНАВЧІЙ ТРАДИЦІЇ 3

Дротянко Л.Г.
ЛЮДИНОВИМІРНІСТЬ СУЧАСНОГО ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ТА ПРИКЛАДНОГО ЗНАННЯ 19

Райда К.Ю.
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНЕ ЯК ФЕНОМЕН СВІТОВІДЧУТТЯ ТА САМО ПЕРЕЖИВАННЯ ОСОБИ І ОСОБЛИВИЙ ЧИННИК ФІЛОСОФСЬКОГО МИСЛЕННЯ 29

Шахотнюк Н.О.
СЛОВО В ГРАМАТОЛОГІЇ Ж.ДЕРРІДИ 54

Жук А.В.
РУХ ПІЗНАННЯ ЯК ВЗАЄМОДІЯ РОЗУМУ ТА ВОЛІ У Р.ДЕКАРТА 64

Кислюк K.B.
ПРО ХРИСТИЯНСЬКУ ТЕОЛОГІЮ ІСТОРІЇ 86

Ляшенко В.М.
ПРАВО ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 98

Остроухов В.В.
РОЗУМІННЯ НАСИЛЬСТВА ТА АГРЕСІЇ В ПСИХОАНАЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ, ІНСТИНКТИВІЗМІ ТА БІХЕВІОРИЗМ 110

Кравченко А.Г.
ОСОБЛИВОСТІ МЕНТАЛІТЕТУ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА 124

Денисенко Н.В.
ТЕОРІЯ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ВЗАЄМОЗУМОВЛЕНОСТІ ОБ’ЄКТИВНОГО ТА СУБ’ЄКТИВНОГО 137

Потребчук A.A.
ІСТИНА ТА ПРАВО: СУЧАСНИЙ СТАН ДИСКУСІЇ 151

Левченко Н.
МІФ VIRTUS У КУЛЬТУРІ XX СТОЛІТТЯ 171

Тїсачук О.О.
ФІЛОСОФІЯ Г.СКОВОРОДИ ЯК СИСТЕМА 182

Ковальчук ІІ.Д.
ПРОБЛЕМА СИМВОЛІЗМУ В ПРОЦЕСІ ДУХОВНОГО НАРОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ В ФІЛОСОФСЬКІЙ КОНЦЕПЦІЇ Г.СКОВОРОДИ 193

Пасько Я.І.
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ 202

Лі Дік Сон
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В’ЄТНАМСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 208

Гудіна Н.М.
СОЦІОТЕХНІЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИКИ 216

Скляров О.П.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ЯК СКЛАДОВА ІСТОРІЇ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ 225

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 6

  1. Уведомление: 1999 рік « Философия