Випуск 4

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 4. – К., 1999.

З М І С Т

Носова Т.Ю.
ЛЮДИНА У ЦИВІЛІЗАЦІЇ: ЗАХІД І СХІД 3

Соболь О.М.
ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУКЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ГУМАНІЗМУ 27

Любивий Я.В.
СОЦІАЛЬНА СИНЕРГЕТИКА – ТЕОРІЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ СОЦІУМУ 44

Райда К.Ю.
ВІД ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ Е.ГУССЕРЛЯ ДО ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ М.НАТАНСОНА: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ 64

Єсипенко Д.М.
ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «СЕНС ІСТОРІЇ» В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ 79

Куплін В.М.
НОТАТКИ З ПРИВОДУ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ МАРКСІВСЬКОГО ІСТОРИЗМУ 87

Барков В.Ю.
ІДЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СУЧАСНУ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ 121

Ковадло Г.П.
ПАРАДОКСИ МОРАЛЬНОСТІ (ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРИРОДНОГО І НАДПРИРОДНОГО) 146

Бойченко O.І.
ПРИРОДНЕ ТА ЛЮДСЬКЕ: ТРАКТУВАННЯ ЇХ ВЗАЄМОЗУМОВЛЕНОСТІ НА СТАДІЇ ФОРМУВАННЯ ДАВНЬОКИТАЙСЬКОЇ ФІЛОСОФИ 158

Лях Р.В.
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК ФОРМА СИНТЕЗУ СХІДНИХ І ЗАХІДНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО СВІДОМОСТІ 170

Сарнавська С.О.
СОЦІАЛЬНА КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА (ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ) 182

Старовойтова І.
СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ 201

Зарубицькцй К.Є.
ПОСТІНДУСТРІАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО: РЕАЛЬНІСТЬ УТОПІЇ 218

Багінський В.В.
ПРОСВІТ БУТТЯ: МІЖ МІФОЛОГІЄЮ ТА МЕТАФІЗИКОЮ 226

Токарева B.І.
ЯК МОЖЛИВИЙ КОЛЕКТИВНИЙ СУБ’ЄКТ: ВІД «КОЛЕКТИВНИХ УЯВЛЕНЬ» Е.ДЮРКГЕЙМА ДО «КОЛЕКТИВНОГО РОЗУМУ НАТОВПУ» 235

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 4

  1. Уведомление: 1999 рік « Философия