Випуск 1

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 1. – К., 1998.

З М І С Т

Дубовенко О.
ДУХОВНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНА ЯКІСТЬ ЛЮДИНИ 3

Лях Р.
ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ «ГУМАНІСТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ» ТА ДЗЕН-БУДДИЗМУ 12

Слюсарчук Л.
АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ФІЛОСОФІЇ М.БЕРДЯЄВА 23

Райда К.
ЩОДО СПЕЦИФІКИ ГАЙДЕГГЕРІВСЬКОГО ТЛУМАЧЕННЯ ФЕНОМЕНА ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО 33

Усик А.
ФОРМУВАННЯ ІНТЕНЦІЙ ТРАДИЦІЙНОЇ МОРАЛЬНОСТІ (СТАРОДАВНІЙ КИТАЙ І АНТИЧНА ГРЕЦІЯ) 47

Ткаченко О.
МІФО-РЕЛІГІЙНИЙ СВІТОГЛЯД НАШИХ ПРЕДКІВ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ 57

Слюсарчук Л.
ЕТНОКУЛЬТУРНІ ТА ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ДЖЕРЕЛА НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ 67

Мартинова Т.
ЕВРИСТИЧНИЙ ТА СВІТОГЛЯДНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОБЗАРСЬКОГО ЕПОСУ (XVI-XVIII СТ.) 83

Гайдук О.
Д. ЧИЖЕВСЬКИЙ: ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 93

Вакуленко В.
ПРОСВІТНИЦЬКА МОДЕЛЬ ЛІНІЙНОГО ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ: МОЖЛИВОСТІ Й МЕЖІ 102

Письменна О.
КУЛЬТОРОЛОГІЧНЕ ТА ГНОСЕОЛОГІЧНЕ ОСЯГНЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ 117

Гудіна Н.
РОЛЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ У РОЗВ’ЯЗАННІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУСПІЛЬСТВА 127

Верменко А.
ПОТРЕБНО-ІНФОРМАЦІЙНА ТЕОРІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА РОЗГЛЯДУ ПРИНЦИПУ ЕКЛЦЕНТРИЗМУ 140

Ляшенко В.
НОВІТНЯ НІМЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД 151

Остороухов В.
ПРОБЛЕМА НАСИЛЛЯ: ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТВ І МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ 162

Остороухов В.
ПОНЯТТЯ НАСИЛЛЯ У ФІЛОСОФІЇ Е.ФРОММА 172

Старовойтова І.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 182

Старовойтова І.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК МЕТОД НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 192

Шевченко І.
ЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРУ В СИСТЕМІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ДОСВІД ПСИХОЛОГІЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ) 202

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 1

  1. Уведомление: 1998 рік « Философия