Випуск 5(93)

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 5(93). – К., 2010. – 248 c.

З М І С Т

Максюта М.Є., Гмиря І.В.
доктор філос. наук, професор Національного університету біоресурсів і природокористування України; студентка Національного університету біоресурсів і природокористування України
ОСОБИСТІСНІСТЬ НАУКОВО-КОМУНІКАТИВНИХ ІНТЕНЦІЙ 3

Приятельчук А.О., Глушко Т.П.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка; кандидат філос. наук, доцент Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
МЕНТАЛЬНИЙ ВИМІР ЕКОНОМІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СУСПІЛЬСТВА: УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА 14

Цабанов А.М.
аспірант НУБІП України
МЕТОДОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ ЕПОХИ СУПЕР ХАЙ-ТЕК 27

Надибська О.Я.
кандидат філос. наук, доцент Одеського державного університету внутрішніх справ
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ 41

Держко І.З.
кандидат філос. наук, доцент, завідуючий кафедрою Львівського національного медичного університету
ЦІННІСНА ІЄРАРХІЯ БУТТЯ ЛЮДИНИ: КОНТЕКСТ НЕКЛАСИЧНОЇ МЕТАФІЗИКИ 54

Греков О.М.
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
ПЕРЕВАГИ ЯК ОРІЄНТИРИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ (АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) 63

Алексейчук І.С.
кандидат філос. наук, докторант Донецького національного університету
СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ «ДІЯЛЬНІСТЬ» У СЕМАНТИЧНОМУ ВИМІРІ «АБСТРАКТНЕ – КОНКРЕТНЕ» 74

Мамедова Т.Е.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НЕФОРМАЛЬНА ЛОГІКА І КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 85

Верменко А.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування
СУЧАСНЕ ОСМИСЛЕННЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕНЬ АНТИЧНОСТІ, ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ ПРО ЗМІСТ І ВИЯВ ЛЮДСЬКИХ ПОТРЕБ 96

Гурська Л.В.
старший викладач Національного університету державної податкової служби України
ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ БУТТЯ У ФІЛОСОФІЇ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ 106

Туренко В.Е.
студент Інституту філософської освіти і науки НПУ ім. М.П. Драгоманова
ІДЕЯ ЛЮБОВІ ДО ОСОБИ ПРОТИЛЕЖНОЇ СТАТІ У ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКИХ РЕФЛЕКСІЯХ ОТЦІВ-КАППАДОКІЙЦІВ 116

Бичук І.О.
асистент кафедри Інституту соціальних наук Волинського національного університету ім. Лесі Українки
ДЕТЕРМІНАТИВНИЙ ВПЛИВ ЯКОСТІ ПРОВІДНОЇ ВЕРСТВИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА У ТВОРЧОСТІ В’ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО 130

Брильов Д.В.
аспірант Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
ТАРІКАТИ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН 141

Завгородній Ю.Ю.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ХАРАКТЕРИСТИКА УПАНІШАД ПАВЛОМ РІТТЕРОМ У СТАТТЯХ «ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОГО СЛОВНИКА БРАТІВ ГРАНАТ»: 1910–1930 РР. СТАТТЯ ПЕРША 150

Гачко О.І.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПОСТСТРУКТУРАЛІСТСЬКІ І ДЕКОНСТУКТИВІСТСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ 164

Герчанівська П.Е.
кандидат філос. наук, доцент, докторантка Харківської державної Академії культури
ОБРАЗ УНІВЕРСУМУ В НАРОДНІЙ ХРИСТИЯНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 173

Арутюнян Л.В.
старший викладач Севастопольського філіалу Саратовського державного соціально-економічного університету
РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ – ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІЇ 184

Жарких В.Ю.
доктор філос. наук, доцент Одеського національного політехнічного університету
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА В ДИСКУСІЯХ МЕТАФІЗИЧНОГО КЛУБУ 196

Керимов Эйюб С.
кандидат філос. наук, доцент Азербайджанского технического университета, г. Баку
СОВРЕМЕННЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА К СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА: ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 208

Машталер А.А.
кандидат філос. наук, докторант Інституту вищої освіти АПН України
ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У ПРОСТОРІ КУЛЬТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 218

Цой Т.В.
аспірантка Київського національного університету будівництва і архітектури
ЕКОЛОГІЧНІ ІДЕЇ В ЕВОЛЮЦІЇ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 229

Анонс Четвертої міжнародної наукової конференції
Містико-езотеричні рухи в теорії та практиці. «Таємне та явне»: багатоманіття репрезентацій езотеризму і містицизму. 2–4 грудня 2010 р., м. Дніпропетровськ 240

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 5(93)

  1. Уведомление: 2010 рік « Философия