Випуск 4(92)

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 4(92). – К., 2010. – 236 c.

З М І С Т

Архипова Є.О.
аспірантка НТУУ «КПІ»
МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ СВІДОМІСТЮ ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 3

Бейлін М.В.
кандидат тех. наук, старший науковий співробітник,
доцент Харківської державної академії фізичної культури
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ 14

Сторожук С.В.
кандидат філос. наук, доцент кафедри філософії НУБіП України
ЕТНОСИМВОЛІЗМ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА МОДЕРНІЗМУ ПАРАДИГМА НАЦІОНАЛІЗМУ 24

Держко І.З.
кандидат філос. наук, доцент, завідуючий кафедрою Львівського національного медичного університету
МЕТАФІЗИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МИСЛЕННЯ ЕПОХИ 34

Бояндіна Г.С.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИНЦИПУ СИМПАТІЇ В КОНЦЕПЦІЇ ПОСУТНОСТІ 43

Фролова Н.М.
кандидат філос. наук, старший викладач Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
РОЛЬ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ 61

Сенченко А.Я.,Павлов В.І.
кандидат філос. наук, доцент Української інженерно-педагогічної академії; кандидат філос. наук, доцент Донбаської державної машинобудівної академії
ПАТРІОТИЗМ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМА ТА ЇЇ ФІЛОСОФСЬКЕ БАЧЕННЯ 72

Радіонова Н.В.
кандидат філос. наук, професор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ НА СЛОБОЖАНЩИНІ ХІХ СТ. 83

Льовкіна О.Г.
кандидат філос. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ПРАГМАТИЗМУ 93

Лустенко А.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
БУДЕННІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ КАНТА 103

Кравченко О.П.
кандидат філос. наук, старший викладач Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
ЕТИКА В СТРУКТУРІ ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНОГО ВЧЕННЯ ГЕОРГІЯ КОНИСЬКОГО 115

Шеремета О.Ю.
провідний інженер Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ЕТИЧНЕ ВЧЕННЯ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО ПРО НАДПРИРОДНІ ЧЕСНОТИ 127

Савицька І.М.
аспірантка Національного університету біоресурсів і природокористування України
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ВИТОКИ ПРОБЛЕМИ СВОБОДИ ЯК ЗВІЛЬНЕННЯ СВІДОМОСТІ: ДАВНЬОСХІДНІ ПІДХОДИ 140

Димитрова В.Ф.
викладач Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського
МЕТОДОЛОГІЧНО-ЦІННІСНІ ОСНОВИ СУЧАСНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 150

Матвійчук А.В.
кандидат філос. наук, завідувач кафедри Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне
ЕКОЛОГІЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ: ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ НАУКОВОЇ ДОРЕЧНОСТІ 159

Вернудіна І.В.
кандидат філос. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
«ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОСТІ» МИКОЛИ ЄВШАНА НА ТЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ 168

Рипінчик Ю.О.
співробітник Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ ЯК ФОРМА ПРОЯВУ ГЕНЕРАЦІЙНОГО ВІДЧУЖЕННЯ 180

Недзельський К.К.
кандидат філос. наук, доцент Херсонського державного університету
ХРИСТИЯНСЬКА ІДЕЯ СВОБОДИ ВОЛІ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 188

Марковський Б.В.
аспірант Житомирського державного університету ім. І.Франка
МІФОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СПРИЙНЯТТЯ ПРОСТОРУ В ХРИСТИЯНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ 198

Герчанівська П.Е.
кандидат філос. наук, доцент, докторантка Харківської державної Академії культури
ФЕНОМЕН КОЛЕКТИВНОСТІ В РЕЛІГІЙНІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 211

Александров Д.В.
кандидат соц. наук, молодший науковий співробітник Інституту соціології НАН України
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО ІНТЕРЕСУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 221

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 4(92)

  1. Уведомление: 2010 рік « Философия