Випуск 3(91)

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 3(91). – К., 2010. – 248 c.

З М І С Т

Прокопов Д.Є.
доктор філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФІЛОСОФСЬКО-ПОЕТИЧНА СКЛАДОВА В РОЗВИТКУ НІМЕЦЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА 3

Оніпко Ю.Д.
аспірант НПУ імені М.П. Драгоманова
УТВЕРДЖЕННЯ НОВОЄВРОПЕЙСЬКИХ КАНОНІВ НАУКОВОСТІ У ФІЛОСОФСЬКІЙ СИСТЕМІ ГОТФРІДА ЛЕЙБНІЦА 12

Кравець М.В.
здобувач Львівського національного університету імені Івана Франка
СПЕЦИФІКА САМОПІЗНАННЯ В НЕОПЛАТОНІЗМІ 24

Радіонова Н.В.
доктор філос. наук, професор Харківського нац-го пед-го університету імені Г.С. Сковороди
КНИЖКОВИЙ СВІТ СЛОБОЖАНЩИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ ЯК ІСТОРИЧНИЙ ПРООБРАЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 36

Русул О.В.
аспірант Національного авіаційного університету
ІДЕНТИЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 47

Мишковська О.П.
аспірантка Української академії друкарства, м. Львів
«МОНЕТАРИЗАЦІЯ» ЦІННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СТРАТЕГІЧНІ ІННОВАЦІЇ 60

Мала К.В.
аспірантка Донецького національного університету економіки та торгівли ім. Туган-Барановського
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ 69

Колісник О.В.
кандидат філос. наук, доцент Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка
ФІЛОСОФІЯ ЛЮБОВІ ЯК ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ 79

Столярчук О.С.
викладач НТУУ «КПІ»
ПРОГРЕС ТА РОЗВИТОК ІСТОРІЇ: ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ 89

Попова О.Б.
старший викладач Національного університету фізичного виховання і спорту України
ШКОЛА ТА УНІВЕРСИТЕТ – ДУХОВНО-ПРАКТИЧНІ ЦЕНТРИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 98

Голотін С.І.
старший викладач НА СБ України
ПРОБЛЕМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОНЯТЬ «ІСЛАМСЬКИЙ ЕКСТРЕМІЗМ» ТА «ІСЛАМСЬКИЙ ФУНДАМЕНТАЛІЗМ» 108

Гаврилюк Т.В.
кандидат філос. наук, доцент Національної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України
КАТОЛИЦЬКЕ ВЧЕННЯ ПРО ЛЮДИНУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ АНТРОПОЛОГІЧНИХ ПОШУКІВ 117

Печеранський І.П.
кандидат філос. наук, декан Одеської філії КНУКіМ
ПРАВОСЛАВНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ ГРИГОРІЯ МАЛЕВАНСЬКОГО 127

Васильченко Р.В.
пошукач ХНПУ імені Г.С. Сковороди
ЕКОФІЛЬНІ ВБОЛЮВАННЯ М.ГОГОЛЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ 135

Гіоргадзе Г.В.
кандидат філос. наук, старший викладач Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука
АСИМЕТРІЯ У СХІДНОМУ МИСТЕЦТВІ: ФІЛОСОФСЬКЕ ПІДҐРУНТЯ 145

Триняк M.В.
кандидат пед. наук, доцент, декан ХНПУ імені Г.С. Сковороди
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ 157

Навроцький В.В.
кандидат філос. наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ЗАСОБИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДИНАМІКИ ПЕРЕКОНАНЬ 167

Гурська Л.В.
старший викладач Національного університету державної податкової служби України
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ БУТТЯ 177

Шапіро О.О.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
АРГУМЕНТАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В КОНФЛІКТІ 187

Клочков І.В.
кандидат філос. наук, доцент Національного університету харчових технологій
П.В. КОПНІН ТА ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 197

Щипковський-Бідюк О.В.
викладач математики ДВНЗ «Калуський політехнічний коледж»
СПЕЦИФІКА СУЧАСНОЇ МАТЕМАТИКИ 208

Попков В.В.
кандидат філос. наук, професор кафедри Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
М.БЕРДЯЄВ ПРО АНАРХІЗМ І СУБ’ЄКТИВНУ СОЦІОЛОГІЮ В РОСІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ 217

Бутковська Н.Ю.
кандидат соц. наук, старший викладач Житомирського державного університету імені Івана Франка
РЕФЛЕКСІЯ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ЕТНІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ В МЕЖАХ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ (ОБ’ЄДНУВАЛЬНІ ПАРАДИГМИ: ТЕОРІЯ СТРУКТУРАЦІЇ Е.ГІДЕНСА, ГЕНЕТИЧНИЙ СТРУКТУРАЛІЗМ П.БУРДЬЄ) 232

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.