Випуск 2(90)

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 2(90). – К., 2010. – 244 c.

З М І С Т

Зінченко В.В.
доктор філос. наук, професор, завідуючий відділом Центру європейських досліджень
ГЛОБАЛЬНІ СИСТЕМНІ ЗВ’ЯЗКИ І МОДЕЛІ СВІТОВОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 3

Йосипенко О.М.
кандидат філос. наук, науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ФРАНЦУЗЬКА СЕМІОЛОГІЧНА ФІЛОСОФІЯ: ВИТОКИ ТА СПЕЦИФІКА 13

Зайцев М.О.
кандидат філос. наук, доцент Національного університету “Острозька академія”
ЄВРОПЕЙСЬКА ЛЮДИНА В ІНДИВІДУАЛІЗОВАНИХ ВИЗНАЧЕНОСТЯХ (ВІД РЕНЕСАНСУ ДО НОВОГО ЧАСУ) 25

Попков В.В.
кандидат філос. наук, професор кафедри Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
М.БЕРДЯЄВ ПРО СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ П.ЧААДАЄВА 41

Льовкіна О.Г.
кандидат філос. наук, доцент, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ТЕОРІЯ ДІЯЛЬНОСТІ Ч.ПІРСА 51

Голубенко О.В.
студент Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
LEBENS(RAUM)WELT, “РУХ-ВІД-ШТОВХ” ТА ТЕОРЕТИЧНА “ПОТЕНЦІЙНІСТЬ” ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ АНАЛІТИКИ ФЕНОМЕНА ВТЕЧІ 63

Радіонова Н.В.
доктор філос. наук, професор кафедри Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
ФІЛОСОФСЬКА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СТРУКТУРНО-ФОРМУЮЧИЙ ЧИННИК ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОБОЖАНЩИНИ ХІХ СТ.) 82

Іщенко О.А.
аспірант НТУУ “КПІ”
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ: ДОСВІД ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ 92

Печеранський І.П.
кандидат філос. наук, декан Одеської філії КНУКіМ
НАЗАРІЙ ФАВОРОВ ЯК АКАДЕМІЧНИЙ ФІЛОСОФ 103

Федь В.А.
кандидат філос. наук, доцент Слов’янського державного педагогічного університету
КУЛЬТУРНА ПРАКТИКА В ОНТО-ГНОСЕОЛОГІЧНИХ ВИМІРАХ 113

Нерсесян Г.А.
пошукач НТУУ “КПІ”
ПЕРЕТВОРЕНА ФОРМА У СУСПІЛЬНОМУ ВІДТВОРЕННІ 124

Бойченко О.І.
кандидат філос. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
УЧЕННЯ ПРО ТРИ ОСНОВОПОЛОЖНІ ЧИННИКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ФІЛОСОФІЇ ЛЕГІЗМУ 136

Радей А.С.
викладач НТУУ “КПI”
ВІДПОВІДНІСТЬ БЮРОКРАТИЧНОГО СПОСОБУ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНИХ РІШЕНЬ ДЕМОКРАТИЧНИМ ПРИНЦИПАМ СУСПІЛЬНОГО УСТРОЮ 147

Москалюк В.М.
доцент СНУ ім. В.Даля
ПРОБЛЕМА РОЗБУДОВИ ЕСТЕТИЧНОЇ ЛОГОСФЕРИ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 158

Прокопенко О.В.
аспірант Слов`янського державного педагогічного університету
ГОЛОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ЦІННОСТЕЙ Н.ГАРТМАНА 172

Воронова Н.С.
асистент Слов’янського державного педагогічного університету
УНІВЕРСАЛЬНА СКЛАДОВА ЕСТЕТИЧНОГО ВИМІРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИКИ 182

Арутюнян Л.В.
старший викладач Севастопольського філіалуСаратовського державного соціально-економічного університету
ВІРМЕНСЬКА АПОСТОЛЬСЬКА ЦЕРКВА ЯК ЦЕНТР ДУХОВНОГО І КУЛЬТУРНОГО ЄДНАННЯ КРИМСЬКИХ ВІРМЕН 193

Триняк М.В.
кандидат пед. наук, доцент, декан ХНПУ імені Г.С. Сковороди
ПЕРЕКЛАД В ІНТЕРКУЛЬТУРНОМУ НАВЧАННІ (ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ) 209

Мініч І.М.
кандидат соц. наук, доцент Київського університету туризму, економіки і права
ІНСТИТУТ ГОСТИННОСТІ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНА СКЛАДОВА ТУРИЗМУ 218

Рецензія на монографію:
Чорний В.С. Військова організація України: становлення та перспективи розвитку 236

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.