Випуск 1(89)

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 1(89). – К., 2010. – 252 c.

З М І С Т

Хилько М.І.
доктор філос. наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПОШУК ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧНОСТІ МІЖ ЕКОНОМІЧНИМ ПОСТУПОМ І ЗБЕРЕЖЕННЯМ ПРИРОДИ 3

Загрійчук І.Д.
кандидат філос. наук, доцент, завідувач кафедри Української академії залізничного транспорту
СУПЕРЕЧЛИВА ПРИРОДА НАЦІОНАЛЬНОГО:ЧЕРЕЗ КРИЗУ ДО ВІДРОДЖЕННЯ. РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ 15

Науменко О.С.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ДИХОТОМІЯ ЯК ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА І СУСПІЛЬСТВА 27

Пашов Р.І.
викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”
ФЕНОМЕН БЮРОКРАТІЇ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 38

Новосад С.О.
аспірантка Національного науково-дослідного інституту українознавства
ЕМПІРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНА ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ УКРАЇНОЗНАВСТВА 51

Столярчук О.С.
викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”
МЕТАІСТОРІЯ: ЗНАЧЕННЯ ПІЗНАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ДІЙСНОСТІ 67

Дубровіна О.В.
аспірантка Національного університету біоресурсів і природокористування України
РОЛЬ ТВОРЧОСТІ ТА ТРАДИЦІЙ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЕТНОСУ 80

Мелащенко О.М.
Старший викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”
ЛЮДИНА У ВИМІРІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 95

Степаненко Н.Б.
аспірантка Харківського національного педагогічного ун-ту ім. Г.С. Сковороди
ЛЮДИНА У СУСПІЛЬСТВІ РИЗИКУ: НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ФІЛОСОФІЇ МИСТЕЦТВА ЖИТИ 108

Маргеліс Н.В.
старший викладач Чорноморського державного університету ім. П.Могили,м. Миколаїв
АНАТОМІЯ ІНТОНАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ: ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД 118

Павленко І.А.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КОНЦЕПЦІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ ДЖ.РОЛЗА В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 135

Прокопов Д.Є.
доктор філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ІДЕЯ “НОВОЇ ФІЛОСОФІЇ” ТА ЇЇ ОБҐРУНТУВАННЯ Л.ФОЙЄРБАХОМ 144

Волошин І.В.
аспірант Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
ЕВОЛЮЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ ПОГЛЯДІВ ІВАНА ФРАНКА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛІЗМУ І КРИЗИ ПОЗИТИВІЗМУ 155

Кравець М.В.
здобувач Львівського національного університету імені Івана Франка
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ САМОПІЗНАННЯ В АНТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ КЛАСИЧНОЇ ДОБИ (ПЛАТОН, АРИСТОТЕЛЬ) 165

Єрошенко Т.В.
здобувач Державного університету інформатики і штучного інтелекту, м. Донецьк
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ВІДМІННОСТІ ПАРАДИГМ СТАРОГРЕЦЬКОЇ ТА ПРИРОДНИЧОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ 178

Науменко Г.Г.
кандидат філос. наук, керівник лабораторії Київського університету імені Бориса Грінченка
ФІЛОСОФСЬКІ ПІДХОДИ ДО ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 188

Ігнатьєва О.C.
аспірантка Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького
ТЕОЛОГІЧНА ДУМКА ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ РЕАЛІЇ АНГЛІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 200

Колотілова Н.А.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
АРГУМЕНТАЦІЯ В ГОМІЛЕТИЦІ 208

Колісник О.В.
кандидат філос. наук, доцент Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка
ГРА ЯК ФЕНОМЕН ЛЮДСЬКОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ) 219

Кондратюк Л.С.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ ПОХОДЖЕННЯ ЦЕРКОВНО-ДУХОВНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 229

Григор’єв В.Й.
кандидат філос. наук, доцент Національного університету фізичного виховання і спорту України
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ: РЕАЛІЇ ГУМАНІТАРНОГО ВИМІРУ 239

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.