Философия - это один из источников развития человеческого знания

Редакційна колегія

Головний редактор: доктор філософських наук, професор Лях Віталій Васильович

Заступник головного редактора: кандидат філософських наук Усик Алла Володимирівна

Відповідальний секретар: доктор філософських наук, професор Любивий Ярослав Валерійович

Редакційна колегія:

Ананьїн В.О. – доктор філософських наук, професор, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», професор спец. кафедри № 4 (м. Київ)

Вальденфельс Бернгард – доктор філософських наук, професор, почесний професор Рурського університету (м. Бохум, Німеччина).

Вишняк О.І. доктор соціологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, завідувач відділу соціально-політичних процесів (м. Київ)

Єрмоленко А.М. доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ).

Карась А.Ф. – доктор філософських наук, профессор, завідувач кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів)

Кисельов М.М. – доктор філософських наук, професор, в.о. завідувач кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ)

Култаєва М.Д. – доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (м. Харків)

Лук’янець В.С. – доктор філософських наук, професор, завідувач відділу філософських проблем природознавства та екології Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ)

Мартинюк І.О. – доктор соціологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу соціальної психології Інституту соціології НАН України, дійсний член Балтійської педагогічної Академії (м. Київ)

Нечипоренко О.В. – провідний науковий співробітник Федеральної державної бюджетної установи науки Інститут філософії та права Сибірського відділення Російської Академії наук, доктор соціологічних наук (Росія)

Ручка А.О. – доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту соціології НАН України відділ соціології культури та масової комунікації (м. Київ)

Райда К.Ю. доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ)

Скерано Ніко – доктор філософських наук, професор кафедри практичної філософії Інституту філософії Університету Фрідріха-Александра м. Ерлангена-Нюрнбергу (Німеччина)

Танчер В.В. – доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціології, Київський Національний університет культури та мистецтв (м. Київ)

Филипович Л.О. доктор філософських наук, професор, завідувач відділу історії релігії та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ)

Хміль В.В. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна (м. Дніпропетровськ)

Яроцький П.Л. доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії релігії та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ)