Випуск 78

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 78. – К., 2009.

З М І С Т

Любивий Я.В.
доктор філос. наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії НАН України
СМИСЛОВІ ВИМІРИ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМУ 3

Усик А.В.
кандидат філос. наук, науковий співробітник Інституту філософії НАН України
У ВИТОКІВ КИТАЙСЬКОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ. ДОБРОЧЕСНА І НИЗЬКА ЛЮДИНА: МОРАЛЬНА ЧИ СОЦІАЛЬНА ДИХОТОМІЯ? 15

Жарких В.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Одеського національного політехнічного університету
ВПЛИВ ГУМАНІСТИЧНОГО ПРАГМАТИЗМУ НА ФІЛОСОФІЮ ХХ СТОЛІТТЯ 21

Печеранський І.П.
кандидат філос. наук, науковий співробітник Науково-дослідного ін-ту українознавства МОН України
ПРОБЛЕМА ВІРИ ТА ЗНАННЯ У ФІЛОСОФСЬКИХ ПОШУКАХ П.І. ЛІНИЦЬКОГО 32

Колотілова Н.А.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
МІСЦЕ ЛОГІКИ І РИТОРИКИ У ДІЯЛЬНОСТІ СОФІСТІВ 42

Кравець М.В.
здобувач Львівського національного університету імені Івана Франка
БРИТАНСЬКИЙ ЕМПІРИЗМ ТА ЙОГО ГЕНЕЗИС У ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ 51

Бурий І.О.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ “НАЦІОНАЛЬНОГО” Й “ЕТНІЧНОГО” У СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ 61

Сенченко А.Я., Головко С.Г.
кандидат філос. наук, доцент Української інженерно-педагогічної академії, м. Артемівськ; кандидат пед. наук, доцент Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ
СМИСЛОЖИТТЄВІ ВИМІРИ КУЛЬТУРИ: ПРІОРИТЕТИ ГУМАНІЗМУ ТА ЛЮДЯНОСТІ 70

Ломачинська І.М.
кандидат філос. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КОМУНІКАТИВНИЙ ЗМІСТ ХРИСТИЯНСЬКОГО ДУХОВНОГО ЛІДЕРСТВА 83

Згінник Г.Л.
аспірант Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
ЛЮТЕРАНСЬКИЙ ПРОЕКТ СВОБОДИ: СИНТЕЗ ХРИСТИЯНСТВА ТА СТОЇЦИЗМУ 96

Татарів Р.М.
кандидат філос. наук, доцент Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля, м. Сєвєродонецьк
ПРОБЛЕМА РЕФЛЕКСІЇ У ДЕОНТОЛОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ЗНАТТЯ 110

Богословський В.А.
аспірант Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ
ОНТОЛОГІЯ ЯК ВИТВІР ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 119

Алексюк І.А.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЛОГІКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОНАЛДА ДЕВІДСОНА ВИСЛОВЛЮВАНЬ ПРО ДІЇ 130

Шпачинський І.Л.
кандидат філос. наук, Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського
ДЕЯКІ СУДЖЕННЯ ЩОДО ПОНЯТТЯ “ЕКОНОМІЧНОСТІ” МИСЛЕННЯ 142

Лустенко А.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ
ЛІТЕРАТУРНИЙ ЕСТЕЗІС ПОВСЯКДЕННОСТІ В АНТИЧНОСТІ 152

Богачев Р.М.
НТУУ “Київський політехнічний інститут”
ФЕНОМЕН ФОРМИ, ПЕРЕТВОРЕНОЇ В ПРОЦЕСАХ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ 170

Михайлов В.С.
доктор екон. наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту статистики Науково-технічного комплексу статистичних досліджень Держкомстату України
СОЦІАЛЬНІ ОРІЄНТИРИ ДАВНЬОКИТАЙСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ШКОЛИ МОЇЗМУ 180

Степаненко М.М.
аспірант Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФІЛОСОФСЬКОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ 189

Загрійчук І.Д.
кандидат філос. наук, доцент Української державної академії залізничного транспорту, м. Харків
ФЕНОМЕН НАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ В КОМУНІСТИЧНОМУ І ЛІБЕРАЛЬНОМУ СВІТОГЛЯДАХ 201

Падалка Г.М.
аспірантка Донецького державного університету управління
ВИЯВЛЕННЯ ІНДИКАТОРІВ ГРОМАДЯНСТВА В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 211

Чорний В.С.
кандидат філос. наук, докторант Національної академії оборони України
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ 219

Юрченко Л.І.
кандидат хім. наук, доцент Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи
ЕКОЛОГІЧНІ ЦІННОСТІ В СТРУКТУРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ Й ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 229

Грицаєнко П.М.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗМІСТУ ОСВІТИ 238

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 78

  1. Уведомление: 2009 рік « Философия