Випуск 79

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 79. – К., 2009.

З М І С Т

Цюрупа М.В.
доктор філос. наук, професор, завідувач кафедри Київського університету туризму, економіки та права
ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ ОСМИСЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО МИРУ 3

Комар О.В.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМА СВІДОМОСТІ В ПОСТАНАЛІТИЧНІЙ ЗАХІДНІЙ ФІЛОСОФІЇ 19

Мельник А.І.
кандидат іст. наук, докторант Інституту вищої освіти
ІСТОРИЧНІ ТА ГЕОПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ 30

Пінчук Є.А.
кандидат пед. наук, провідний науковий спеціаліст Інституту вищої освіти АПН України
СУТЬ І ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ОСВІЧЕНОГО СУСПІЛЬСТВА В ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ 43

Кадієвська І.А.
кандидат філос. наук, доцент Одеської державної академії будівництва та архітектури
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМ ГУМАНІЗАЦІЇ ТА ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ОСВІТИ 53

Дворніченко Л.Л.
пошукувач Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 61

Полисаєв О.П.
кандидат філос. наук, професор Національного авіаційного університету
ОСОБЛИВОСТІ МІФОЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ 71

Грива О.А.
доктор філос. наук, професор НПУ ім. М.П. Драгоманова
ВПЛИВ РЕЛІГІЙНОГО ЧИННИКА НА СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 86

Ломачинська І.М.
кандидат філос. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПАТРИСТИЧНІ ВИТОКИ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВНОГО ЛІДЕРСТВА ТА ЙОГО СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 96

Недзельський К.К.
кандидат філос. наук, доцент Херсонського державного університету
РОЛЬ РЕЛІГІЇ ТА ЦЕРКВИ У ФОРМУВАННІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 110

Лещенко А.М.
старший викладач Херсонського державного морського інституту
ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ВІРИ ТА МОТИВИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ 119

Панченко А.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЦЕРКОВНО-ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В АКАДЕМІЧНІЙ СПАДЩИНІ ПРОФ. СТЕПАНА ГОЛУБЄВА 129

Антоненко М.В.
аспірантка Національного університету біоресурсів і природокористування України
РЕЛІКТИ АНІМІЗМУ В ТРАДИЦІЙНІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ ПОЛІСЯН 142

Бояндіна А.С.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
РОЛЬ ПРИНЦИПУ СИМПАТІЇ ДЛЯ РОЗУМІННЯ ПЕРЕДУМОВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ 155

Ємчук О.І.
пошукувач Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, м. Київ
С.І. МАСЛОВ ЯК ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНИ ХVІ–ХVIII СТ. 164

Владленова І.В.
кандидат філос. наук, доцент Національного технічного університету “ХПІ”
ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ВІДНОСНОСТІ ТА КВАНТОВА ФІЗИКА: ПРОБЛЕМА ОБ’ЄДНАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕОРІЇ СУПЕРСТРУН) 179

Покулита І.К.
кандидат філос. наук, доцент НТУУ “КПІ”
РОЗУМІННЯ ЖАНРУ ЯК ЕСТЕТИЧНОГО КОНСТРУКТУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МИСТЕЦТВА 191

Лугуценко Т.В.
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КРЕАТИВНОЇ РЕКЛАМИ ЯК СИНТЕЗУ НАУКИ І МИСТЕЦТВА 211

Яценко О.Д.
аспірант Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля
ПОЛІСЕМІЗМ СУЧАСНОГО ФІЛОСОФСТВУВАННЯ. СТИЛЬ БЕЗ АВТОРА 223

Бойченко Н.М.
кандидат філос. наук, доцент Інституту менеджменту і освіти АПН України
МІЖОСОБИСТІСНІ ВЗАЄМИНИ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА ЯК ЦЕНТРАЛЬНА ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 234

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 79

  1. Уведомление: 2009 рік « Философия