Випуск 88

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 88. – К., 2009. – 248 c.

З М І С Т

Максюта М.Є.,Максюта-Гонтарук Т.М.
доктор філос. наук, професор Національного університету біоресурсів і природокористування України;
аспірантка Національного університету біоресурсів і природокористування України
ДО ПЕРЕОРІЄНТАЦІЙ ЗАСАД ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ 3

Хилько М.І.
доктор філос. наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СУПЕРЕЧНОСТІ МІЖ ЕКОНОМІЧНИМ ПОСТУПОМ І МОЖЛИВОСТЯМИ БІОСФЕРИ ДО САМОВІДНОВЛЕННЯ 14

Мініч А.П.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ЕТИЧНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ” В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ ГОСПОДАРСТВА 36

Білоус А.А.
старший викладач Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЄВРОПІ: ЦІННІСНІ ВИМІРИ 52

Степаненко Н.Б.
аспірантка ХНПУ імені Г.С. Сковороди
КОНЦЕПТУАЛЬНІ КОНТУРИ ФІЛОСОФІЇ МИСТЕЦТВА ЖИТИ: ВИТОКИ І ПЕРСПЕКТИВИ 63

Тургенєва О.Ю.
викладач Національного технічного університету України “КПІ”
ДУАЛІСТИЧНА ПРИРОДА ТА ТВОРЧА СУТНІСТЬ НОНКОНФОРМІЗМУ 75

Писаренко Ю.Г.
кандидат іст. наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
СОЦІОВІТАЛЬНІСТЬ ТА ЕДІПІВ КОМПЛЕКС НЕ ЗА ФРЕЙДОМ 87

Кірюхін Д.І.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ІСТОРІЯ ІДЕЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ: ВЧЕННЯ ПРО СПРАВЕДЛИВІСТЬ ПЛАТОНА ТА АРИСТОТЕЛЯ 99

Самчук Р.В.
кандидат філос. наук, молодший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ (Ш.БЮЛЛЕР, Г.ОЛПОРТА, Е.ФРОММА) 112

Мошенець В.А.
аспірантка Національного університету біоресурсів і природокористування України
ФІЛОСОФСЬКА ТВОРЧІСТЬ Р.ДЕКАРТА ЯК СПОСІБ ЛЕГІТИМАЦІЇ ОСОБИСТІСНОГО ВИМІРУ ФІЛОСОФСТВУВАННЯ 124

Завгородній Ю.Ю.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ІНДІЙСЬКА РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА У СТАТТЯХ ПАВЛА РІТТЕРА (“ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СЛОВНИК БРАТІВ ГРАНАТ”) 133

Голотін С.І.
старший викладач НА СБ України
ПРОБЛЕМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОНЯТЬ “РЕЛІГІЙНИЙ ФУНДАМЕНТАЛІЗМ” ТА “ІСЛАМСЬКИЙ ФУНДАМЕНТАЛІЗМ” У СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ (ЧАСТИНА ПЕРША) 146

Прокопов Д.Є.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ДОСЛІДЖЕННЯ ХИБИ ТА ЇЇ ПРИЧИН У ФІЛОСОФІЇ ТОМИ АКВІНСЬКОГО 158

Сергеєв М.В.
кандидат філос. наук, доцент Львівської комерційної академії
ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА В РЕЛІГІЙНІЙ ДУМЦІ МОСКОВІЇ XIV–XVI СТ. ЯК АСПЕКТ ЇЇ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 168

Волошин І.В.
аспірант Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ОСНОВА ОНТОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ “КІНЦЯ СТОЛІТТЯ” І БОЖЕСТВЕННЕ ОДКРОВЕННЯ ІВАНА ФРАНКА НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 179

Бойко О.П.
кандидат філос. наук, доцент ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, м. Суми
ГАБІТУС ТА ЕТНОСОЦІАЛЬНИЙ ДОСВІД 187

Сторіжко Л.В.
доктор філос. наук, професор кафедри НТУУ “КПІ”
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА 198

Сіра О.В.
пошукувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СВІТОГЛЯДНИЦЬКІ ЗАСАДИ У ФОРМУВАННІ ЕКОФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ 206

Пінчук Є.А.
кандидат пед. наук, доцент, провідний науковий спеціаліст Інституту вищої освіти АПН України
ВІДКРИТІСТЬ І ДЕМОКРАТИЧНІСТЬ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ 218

Ткачова В.О.
викладач Одеського державного аграрного университету
СІМ’Я В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 235

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 88

  1. Уведомление: 2009 рік « Философия