Випуск 87

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 87. – К., 2009. – 252 c.

З М І С Т

Навроцький В.В.
кандидат філос. наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
КОЛЕКТИВНІ ДІЇ: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО ТЛУМАЧЕННЯ 3

Надибська О.Я.
кандидат філос. наук, доцент Одеського державного університету внутрішніх справ
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ТА ГУМАНІСТИЧНИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ “ПРІОРИТЕТ”, ЙОГО АРХІТЕКТОНІКА 13

Шаповалова І.В.
здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова
МОРАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК 25

Тенькова Л.В.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СОЦІАЛЬНИЙ КОНФОРМІЗМ, ЙОГО РІЗНОВИДИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ В СУЧАСНОМУ РОЗВИНУТОМУ СУСПІЛЬСТВІ 37

Олійник О.В.
пошукувач Національного авіаційного університету
ОЦІНКА УСПІШНОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТА ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХОДИ 49

Тимошенко О.І.
кандидат іст. наук, проректор Європейського університету
МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТИ: КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ 57

Пінчук Є.А.
кандидат пед. наук, провідний науковий спеціаліст Інституту вищої освіти АПН України
СОЦІОКУЛЬТУРНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ В РІЧИЩІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 67

Старовойт О.В.
здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова
МОВНІ СТРАТЕГІЇ ТА ДИСКУРС У СТРУКТУРІ “ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ” 83

Мірошниченко В.С.
аспірант Харківської державної академії культури
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КУЛЬТУРИ Й ОСОБИСТОСТІ: КАНТІАНСЬКІ МОТИВИ У ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ РАННЬОГО С.Л. ФРАНКА 97

Культенко В.П.
кандидат філос. наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України
ОБ’ЄКТИВАЦІЯ ВЛАДИ ЕСТЕТИЧНОГО НАД ФОРМАМИ СОЦІАЛЬНОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО У ФІЛОСОФСЬКІЙ ДОКТРИНІ ЖАКА РАНС’ЄРА 110

Ратнікова О.В.
аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ОСОБЛИВОСТІ ТРАКТУВАННЯ ДОСВІДУ У ФІЛОСОФІЇ У.ДЖЕЙМСА 120

Конончук С.Г.
здобувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ІОАНН СОЛСБЕРІЙСЬКИЙ ТА ПОЧАТКИ РЕЦЕПЦІЇ АРИСТОТЕЛІЗМУ В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ 131

Холоденко Н.В.
викладач Черкаського державного технологiчного унiверситету
ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ТА ВИТОКИ ПСИХОАНАЛІЗУ 140

Лисоколенко Т.В.
аспірантка Слов’янського державного педагогічного університету
ІРРАЦІОНАЛЬНО-МІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ПІЗНАННЯ В УЧЕННЯХ ДІЯЧІВ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ XVII СТ. 153

Гриньова Н.В.
доцент Харківської національної академії міського господарства
ТРАНСФОРМАЦІЇ ТАЄМНОЗНАВСТВА В ПОЛІ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ 163

Вернудіна І.В.
кандидат філос. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
УКРАЇНСЬКА МОДЕРНА ЛІТЕРАТУРА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ЕСТЕТИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 174

Галушко М.М.
кандидат філос. наук, доцент НТУУ “КПІ”
РОЛЬ ХУДОЖНЬОГО КАНОНУ В ЗАГАЛЬНІЙ ІСТОРІЇ ТВОРЧОГО ДОСВІДУ ЛЮДСТВА 188

Герчанівська П.Е.
кандидат філос. наук, докторантка Харківської державної академії культури
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕЛІГІЙНА КУЛЬТУРА 197

Бойчук М.А.
кандидат політ. наук, НПУ імені М.П. Драгоманова
ІНСТИТУТИ ДЕМОКРАТІЇ 207

Загрійчук І.Д.
кандидат філос. наук, доцент, завідувач кафедри Української державної академії залізничного транспорту, м. Харків
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ КРІЗЬ ПРИЗМУ МАРГІНАЛЬНОСТІ 222

Шаповал А.П.
аспірант Національного авіаційного університету
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ (СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) 232

Рецензія на монографію:
Литвинов В.Д. Україна у пошуках своєї ідентичності. ХVІ – початок ХVІІ століття. Історико-філософський нарис 243

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 87

  1. Уведомление: 2009 рік « Философия