Випуск 86

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 86. – К., 2009. – 252 c.

З М І С Т

Лях В.В.
доктор філос. наук, професор, завідувач відділу Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ВІД “СВОБОДИ ВИБОРУ” ДО САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ (СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ) 3

Ковадло Г.П.
кандидат філос. наук, заступник дириктора Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ДИСКУРС ТОЛЕРАНТНОСТІ І КОНФЛІКТ (СУЧАСНІ ФІЛОСОФСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ) 24

Ситніченко Л.А.
кандидат філос. наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ – ПОШУКИ НОВОЇ ПАРАДИГМИ 35

Максюта М.Є., Горкун І.В.
доктор філос. наук, професор Національного університету біоресурсів і природокористування України; аспірантка Національного університету біоресурсів і природокористування України
ЛЮДИНОСТВЕРДЖУВАЛЬНІСТЬ НАУКОВО-ДІАЛОГІЧНИХ ІНІЦІАЦІЙ РАЦІОНАЛЬНОСТІ 54

Андрущенко Т.В.
кандидат політ., докторант НПУ імені М.П. Драгоманова
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ЯК ОСНОВА ЗБЛИЖЕННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ 63

Панасенко О.В.
аспірант Донецького НТУ
ЄВРАЗІЯ ЯК ОБРАЗ І КОНЦЕПТ: СПРОБА УТОЧНЕННЯ ПРОСТОРОВО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ТА СУБ’ЄКТНО-ІСТОРИЧНОЇ СЕМАНТИКИ 75

Степанова Н.М.
викладач Черкаського навчального центру Одеської національної юридичної академії
ФІЛОСОФСЬКІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДОВІРИ ФРЕНСІСА ФУКУЯМИ 85

Прокопов Д.Є.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ВЧЕННЯ ПРО ІСТИНУ АНСЕЛЬМА КЕНТЕРБЕРІЙСЬКОГО І ПРОБЛЕМА ПОЯСНЕННЯ ХИБИ 95

Проскуликов Є.С.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ДВА ТЛУМАЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:СПРОБА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПАТРИСТИЧНОГО КОНТЕКСТУ 105

Баханов А.К.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СТАНОВЛЕННЯ РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ ІНОКЕНТІЯ (БОРИСОВА) 117

Базик Д.В.
молодший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ФОРМИ ПЕРВІСНИХ РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ У РЕЛІГІЙНІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНСЬКИХ НЕОЯЗИЧНИКІВ 131

Гриньова Н.В.
доцент Харківської національної академії міського господарства
СЕКТАНСТВО – ОДНА З ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ТАЄМНОЗНАВСТВА 144

Жижко Т.А.
кандидат пед. наук, доцент НПУ імені М.П. Драгоманова
ЗМІНА ПАРАДИГМ ФІЛОСОФІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ СУЧАСНОГО СВІТУ 150

Молодиченко В.В.
кандидат геолого-мінерал. наук, проректор Мелітопольського державного педагогічного університету
ІДЕОЛОГІЧНА ОСНОВА СИСТЕМИ ЦІННОСТЕЙ КУЛЬТУРИ І ОСВІТИ 161

Максак О.І.
здобувач Інституту вищої освіти
КОНЦЕПЦІЇ СУЧАСНОЇ ЗАХІДНОЇ “МОРАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ” ЯК РЕЦЕПЦІЯ ЕТИЧНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ Е.ДЮРКГЕЙМА 172

Чопей В.С.
здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова
СВІТОГЛЯДНІ ПАРАДИГМИ СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА 184

Волошина Н.М.
викладач Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ “КПІ”
СУБ’ЄКТНО-ОБ’ЄКТНІ ПАТРІОТИЧНІ ВІДНОСИНИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 199

Юсифзаде Аида Мамед кызы
кандидат філос. наук, доцент Азербайджанской государственной нефтяной академии
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДХОДА К ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИСТИКЕ И ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 209

Рижко Л.В.
доктор філос. наук, провідний науковий співробітник Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
ЕВОЛЮЦІЯ СПОСОБІВ ЛЕГІТИМАЦІЇ НАУКИ 216

Марків О.Т.
здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова
ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 230

Рецензія на монографію:
Пустовит С.В. Глобальная биоэтика: становление теории и практики (философский анализ) 242

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 86

  1. Уведомление: 2009 рік « Философия