Випуск 85

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 85. – К., 2009. – 252 c.

З М І С Т

Навроцький В.В.
кандидат філос. наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ДО ДЖЕРЕЛ СУЧАСНОЇ ПРАКСЕОЛОГІЇ 3

Пустовіт С.В.
кандидат біолог. наук, доцент Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
ВПЛИВ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ НА ФОРМУВАННЯ БІОЕТИКИ 13

Мітіна В.О.,Євдокимова Т.В.
кандидат філос. наук, професор Київського національного університету будівництва і архітектури; кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету будівництва і архітектури
РАЦІОНАЛЬНО-КОНСТРУКТИВНА ФОРМА ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ ТА ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ 26

Бойченко О.І.
кандидат філос. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
РЕЛІГІЙНО-ЕТИЧНІ ЗАСАДИ CОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО БУТТЯ ЛЮДИНИ В ДАВНЬОІНДІЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ 42

Михайлов В.С.
доктор екон. наук, директор Науково-дослідного інституту статистики
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ДАВНЬОКИТАЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 53

Ярош О.А.
кандидат філос. наук, завідувач сектору східної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ МУХАММАДА ПАРСА: ДО ПИТАННЯ ПРО РЕЦЕПЦІЮ ІДЕЙ ІБН АЛЬ-АРАБІ В ТАРІКАТІ “НАКШБАНДІЯ” 71

Федь В.А.
кандидат філос. наук, доцент Слов’янського державного педагогічного університету
ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА МОДЕЛЬ БУТТЯ В ТРАДИЦІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ 84

Прокопов Д.Є.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ІДЕЯ ХИБИ ЯК “НЕСТАЧІ ІСТИНИ” У ФІЛОСОФІЇ АВГУСТИНА 98

Павленко Ю.О.
здобувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ЛАКАН ПРОТИ ДЕКАРТА: АНТРОПОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИТИКИ “COGITO” 109

Соболь Т.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
АНАЛІЗ СУМІЖНИХ ПОНЯТЬ “Я-КОНЦЕПЦІЇ” 125

Хімич П.П.
аспірант Житомирського державного університету імені Івана Франка
ТВОРЧА СПАДЩИНА П.А. ТУТКОВСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ 137

Кравченко В.М.
аспірант НПУ ім. М.Драгоманова
ЛЮБЛІНСЬКА ШКОЛА ФІЛОСОФІЇ: АНТРОПОЛОГІЧНІ ПОГЛЯДИ МЕЧИСЛАВА КРОМПЦА 149

Куліченко В.В.
Національний авіаційний університет
СОЦІАЛІЗАЦІЯ І ДЕВІАЦІЯ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 159

Рочняк О.В.
кандидат філос. наук, викладач Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ПІД ВПЛИВОМ РЕКЛАМИ 176

Бояндіна А.С.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ “ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНІСТЬ” І “СИМПАТІЯ” 186

Горкун І.В.
аспірантка Національного університету біоресурсів і природокористування України
СПІЛКУВАННЯ – ДІАЛОГ – СВОБОДА – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ДО ПРОБЛЕМИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ 198

Зінченко В.В.
кандидат філос. наук, професор Міжрегіональної Академії управління персоналом
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 207

Щербина О.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ТРУДНОЩІ СЕМАНТИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЮРИДИЧНОГО ТЕКСТУ 219

Триняк М.В.
кандидат пед. наук, доцент Харківського нац-го педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
ФІЛОСОФСЬКІ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ ПЕДАГОГІКИ: ТЕНДЕНЦІЇ ОСМИСЛЕННЯ НОВИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ РЕАЛІЙ 229

Богословський В.А.
аспірант Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля
ІДЕЯ ВИСОКОГО В ЕЗОТЕРИЧНОМУ ЗНАННІ 240

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 85

  1. Уведомление: 2009 рік « Философия