Випуск 84

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 84. – К., 2009. – 248 c.

З М І С Т

Бойченко М.І.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ РОЗУМІННЯ ПРОБЛЕМИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ 3

Сидоренко С.В.
кандидат філос. наук, старший викладач Запорізького національного університету
ОСОБИСТІСТЬ І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ 16

Амінова О.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ОСОБЛИВОСТІ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 24

Маріогло Р.В.
здобувач Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СМИСЛ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИНГУЛЯРНОСТІ 34

Чаус А.Д.
кандидат філос. наук, старший викладач Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
НЕОАРХАЇКА ПОСТМОДЕРНОГО МИСЛЕННЯ 50

Кірюхін Д.І.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
ІСТОРІЯ ІДЕЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ: УЯВЛЕННЯ ПРО СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЗА УМОВ ПОЛІСУ 62

Завгородній Ю.Ю.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ЩО РОЗУМІТИ ПІД ІНДІЙСЬКОЮ ФІЛОСОФІЄЮ? РОЗДУМИ НАД ТОЧКОЮ ВІДЛІКУ 74

Грикун Ю.О.
аспірантка Київського національного лінгвістичного університету
ЯПОНСЬКА ПАРАДИГМА СПРИЙНЯТТЯ ІНОКУЛЬТУРНОГО СВІТУ В ДИСКУРСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 90

Шеремета О.Ю.
аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СОЦІАЛЬНІ ІДЕЇ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО У ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНОМУ КОНТЕКСТІ ПОЧАТКУ ХХ СТ. 101

Хорошавін О.В.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ФІЛОСОФСЬКА ПСИХОЛОГІЯ ПЕТРА АВСЕНЄВА: СПІВВІДНОШЕННЯ ДУХОВНОГО І ТІЛЕСНОГО В ЛЮДИНІ 111

Шувалова І.Л.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ВНУТРІШНЯ ФОРМА СЛОВА ЯК КЛЮЧОВЕ ПОНЯТТЯ ФІЛОСОФСЬКО-МОВНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ГУСТАВА ШПЕТА 122

Писаренко Ю.Г.
кандидат іст. наук, старший науковий співробітник Інститу філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ПРО “ЗУПИНКУ” І “ВІДНОВЛЕННЯ” ЧАСУ В АРХАЇЦІ 132

Колотілова Н.Л.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛОГІКИ ТА РИТОРИКИ В АНТИЧНОСТІ 142

Щербина О.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ЛОГІКИ ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 152

Ковальчук І.А.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СПЕЦИФІКА ЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО АНАЛІЗУ ЗНАННЯ 163

Недзельський К.К.
кандидат філос. наук, доцент Херсонського державного університету
ДУХОВНЕ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН 174

Беляєва Л.Г.
аспірантка Національного університету біоресурсів і природокористування України
МУЗИКА ЯК МОВЛЕННЯ I МОВА 184

Роговський О.М.
кандидат філос. наук, докторант Харківського національного педагогічного університета
МИСТЕЦТВО І ГРОШІ: У ПОШУКАХ КОМПРОМІСУ 193

Татарів Р.М.
кандидат філос. наук, доцент Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля
НАКОПИЧУВАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ ІСНУВАННЯ (ФІЗІОЛОГІЧНИЙ КУТ ЗОРУ) 203

Рочняк О.В.
співробітник Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
ПОРІВНЯННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ТА ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ МОДЕЛЕЙ СУСПІЛЬСТВА (НА ГРУНТІ АНАЛІЗУ ПОДІЙ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ) 215

Керимов Э.
кандидат філос. наук, доцент Азербайджанского технического университета
ПОНЯТИЕ “ДЕМОКРАТИИ” В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ПОДХОДА 225

Магеррамова Ж.
диссертантка Института философии, социологии и права Национальной академии наук Азербайджана
КОНСТИТУЦИЯ НЕЗАВИСИМОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В КОНТЕКСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 234

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 84

  1. Уведомление: 2009 рік « Философия