Випуск 82

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 82. – К., 2009. – 248 с.

З М І С Т

Куплін В.М.
кандидат філос. наук, науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ПРОЕКТ МОРАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРІЇ В ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНІЙ ПРАГМАТИЦІ К.-О. АПЕЛЯ 3

Квятковський Д.О
кандидат філос. наук, асистент Одеського національного політехнічного університету
ОНТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ 22

Колотілова Н.А.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КОНЦЕПЦІЇ РИТОРИКИ У СТРУКТУРАЛІЗМІ 32

Холоденко Н.В.
Черкаський державний технологічний університет
МОВА І ПСИХОАНАЛІЗ: ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ 42

Обревко Ю.М.
аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
РОЗВИТОК ЕКЗИСТЕНЦІАЛІСТСЬКИХ ІДЕЙ ПРО СВОБОДУ ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ ПОСТМОДЕРНУ 54

Руснак О.А.
аспірант Національного університету біоресурсів і природокористування України
ЗВ’ЯЗОК КОНТИНГЕНЦІЇ ПРИРОДНОГО БУТТЯ ТА ВЧЕННЯ ПРО НАДПРИРОДНЕ У МЕТАФІЗИЦІ ЕТЬЄНА ЖІЛЬСОНА 66

Даценко В.С.
аспірантка Черкаського державного технологічного університету
Б.О. КІСТЯКІВСЬКИЙ І РОСІЙСЬКА ІДЕАЛІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ 79

Вощенко В.Ю.
аспірантка Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
ІДЕЙНІ ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУ “АЗІАТСЬКИЙ СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА” У ФІЛОСОФСЬКОМУ ВЧЕННІ К.МАРКСА 91

Титаренко В.А.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПРО ХАРАКТЕР ВПЛИВУ НА ГЕГЕЛЯ КАНТОВОГО РОЗУМІННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ МОРАЛІ І РЕЛІГІЇ 102

Кравець М.В.
здобувач Львівського національного університету імені Івана Франка
РОЗУМІННЯ ОСНОВНИХ ІДЕЙ САМОСВІДОМОСТІ ЯК ЕВОЛЮЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 122

Дєдяєва І.П., Ярош Л.В.
кандидат філос. наук, старший викладач Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана; кандидат філос. наук, доцент Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
ПІЗНАВАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ РАЦІОНАЛЬНОГО Й ІРРАЦІОНАЛЬНОГО: ОНТОЛОГІЧНИЙ І ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ 134

Гейко С.М.
кандидат філос. наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України
ФІЛОСОФСЬКИЙ ВИМІР ПОНЯТТЯ “ІРОНІЯ” 148

Павленко О.Е.
здобувач Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ГРА В СУБКУЛЬТУРІ ГІППІ (УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ) 158

Кірюхін Д.І.
кандидат філос. наук, докторант Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
ІСТОРІЯ ІДЕЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ: САКРАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ 169

Баханов А.К.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ АРХІЄПИСКОПА ІНОКЕНТІЯ (БОРИСОВА) 184

Балакірова С.Ю.
кандидат філос. наук, доцент НТУ “КПІ”
МЕТОДОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ “ТЕКСТОВОГО АНАЛІЗУ” Р.БАРТА І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ЕСТЕТИКИ 198

Владленова І.В.
кандидат філос. наук, доцент НТУ “Харківський політехнічний інститут”
ТЕМНА МАТЕРІЯ ЯК ОНТОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 211

Матвійчук А.В.
кандидат філос. наук, завідувач кафедри Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне
СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ 223

Проскуликов Є.С.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ЕТИКА СМИРЕННЯ: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СВОБОДУ ІНШОГО 232

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

1 комментарий: Випуск 82

  1. Уведомление: 2009 рік « Философия