Випуск 81

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 81. – К., 2009. – 248 c.

З М І С Т

Герчанівська П.Е.
кандидат філос. наук, докторантка Харківської державної Академії культури
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ФОРМА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ 3

Романенко О.В.
кандидат філос. наук, ректор Київського інституту бізнесу і технологій
ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТИПОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ФОРМОУТВОРЕНЬ ГЛОБАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 14

Максюта М.Є.
доктор філос. наук, професор Національного університету біоресурсів і природокористування України
ОСОБИСТІСНІСТЬ КОНСТРУКТИВНОСТІ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ 25

Куплін В.М.
кандидат філос. наук, науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ЕТИКА ДИСКУРСУ ПРО МОЖЛИВІСТЬ УНІВЕРСАЛЬНОГО КОНСЕНСУСУ 35

Зайцев М.О.
кандидат філос. наук, доцент Національного університету “Острозька академія”
ЄВРОПЕЙСЬКА ЛЮДИНА В СИТУАЦІЇ ЕРОЗІЇ ДУХОВНИХ ПІДВАЛИН БУТТЄВОСТІ 50

Горкун І.В.
аспірантка Національного університету біоресурсів і природокористування України
ДІАЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОСОБИСТІСНО КОНСТИТУТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СПІЛКУВАННЯ 63

Йосипенко О.М.
кандидат філос. наук, науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ПРОЕКТ ПИСЬМА ЯК СУБВЕРСІЯ МЕТАФІЗИКИ У Ж.ДЕРІДА 72

Цой Т.В.
аспірантка Київського національного університету будівництва і архітектури
ВИТОКИ І СЕНС КОНЦЕПЦІЇ “БЛАГОГОВІННЯ ПЕРЕД ЖИТТЯМ” АЛЬБЕРТА ШВЕЙЦЕРА 84

Мошенець В.А.
аспірантка Національного університету біоресурсів і природокористування України
ВІТАЛІЙ ТАБАЧКОВСЬКИЙ: ОСОБИСТІСНІСТЬ ФІЛОСОФУВАННЯ 95

Печеранський І.П.
кандидат філос. наук, науковий співробітник Науково-дослідного інституту українознавства МОН України
ПЕТРО КУДРЯВЦЕВ: КОЛІЗІЇ НАВКОЛО ПИТАННЯ ПРО ВІДНОШЕННЯ ВІРИ ДО РОЗУМУ 104

Пилипенко А.М.
аспірант Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди
ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ – СПЕЦИФІЧНА ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ (СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ) 114

Чорний В.С.
кандидат філос. наук, докторант Національної академії оборони України
ФУНКЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) 125

Білоножко Є.П.
аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
АНДРОГІНІЗМ — МОДЕЛЬ ПОБУДОВИ ДОСКОНАЛОГО СУСПІЛЬСТВА (ФЕМІНІСТИЧНІ ТЛУМАЧЕННЯ ШЛЮБНО-РОДИННИХ ВІДНОСИН) 135

Грива О.А., Макієнко С.А.
доктор філос. наук, професор КГФ НПУ; викладач КГФ НПУ ім. М.П. Драгоманова
ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ 146

Тимошенко О.І.
кандидат іст. наук, проректор Європейського університету, м. Київ
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ВИСОКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 156

Хомерікі О.А.
кандидат пед. наук, доцент Національного авіаційного університету
ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ І НАУКОВИЙ ПРОСТІР 168

Джура О.Д.
кандидат філос. наук, директор Індустріального коледжу Івано-Франківського національного університету нафти і газу
ОСВІТА ЯК СИСТЕМА ТВОРЕННЯ ТА РЕТРАНСЛЯЦІЇ ЗНАНЬ І КУЛЬТУРИ 178

Недзельський К.К.
кандидат філос. наук, доцент Херсонського державного університету
ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАТЕГОРІЇ “ВІДРОДЖЕННЯ” В УКРАЇНСЬКІЙ РЕЛІГІЄЗНАВЧІЙ НАУЦІ 192

Руснак О.А.
аспірант Національного університету біоресурсів і природокористування України
КАТЕГОРІЯ “БУТТЯ” У ТОМІЗМІ ХХ СТОЛІТТЯ: ВЕРСІЯ ЕТЬЄНА ЖІЛЬСОНА 202

Шугаєва Л.М.
доктор філос. наук, професор Рівненського державного гу¬манітарного університету
ФЕНОМЕН ЮРОДСТВА У СХІДНІЙ І ЗАХІДНІЙ ХРИСТИЯНСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ: КОМПАРА¬ТИВНИЙ АНАЛІЗ 213

Панченко А.В.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
АНАЛІЗ ЦЕРКОВНО-ІСТОРИЧНИХ СТУДІЙ XVIII–XIХ СТ. 223

Богословський В.А.
аспірант Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля
ЕЗОТЕРИЧНЕ ПІЗНАННЯ БУТТЯ: ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 235

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.