ПРАВОВА ОСВІТА У ПІДГОТОВЦІ СУБ’ЄКТА ЗАКОНОТВОРЕННЯ

Сімакова Н.М.

АНОТАЦІЯ

Процес законотворення у будь-якій галузі є проблемою, розв’язання якої під силу тільки фахівцям, котрі мають відповідну освіту, рівень загальної і правової культури, необхідний соціальний досвід. Людина, яка не має належної правової освіти, виокремити, сформулювати, а тим більше – обгрунтувати необхідність тієї чи іншої правової норми навряд чи спроможна. У статті обстоюється думка, що творенням законів мають займатися фахівці, а суспільство має забезпечити їх правову підготовку, насамперед через надання високоякісної правової освіти. У цьому контексті здійснюється аналіз ролі й місця правової освіти (просвітництва) освітянської громадськості як потужного джерела й контролера правових трансформацій в освітньому просторі України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

людина, культура, освіта, право, закон, законотворення, правова освіта

ПОВНИЙ ТЕКСТ

PDF (українська)

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ДСТУ

1. Висоцька Л. В. Правова освіта в соціокультурному просторі громади // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні тех-нології. 2015. № 8. С. 273–283.

2. Зінько І. Ю. Правова освіта як елемент формування професійної компетентності майбутніх педагогів // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. 2015. Вип. 43. С. 222–225.

3. Одарій В. В. Правова культура професійної діяльності педагога як педагогічна проблема // Наша школа. 2002. № 5. С.11–13.

4. Кислицька Ю. Проблеми формування правосвідомості вчителів в системі їх професійної підготовки в сучасній Україні // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. 2014. Вип. 34. С. 23–30.

5. Болонина С. В. Научно-методические основы преподавания правовых дисциплин в неюридических вузах: автореф. дисс. на соискание научной степени канд. пед. наук. – Москва, 2000. – 25 с.

6. Соколова С. В. Професійна мобільність як складова правової культури майбутніх інженерів-педагогів // Педагогіка вищої та середньої школи. 2017. Вип. 1. С. 75–85.

7. Андрусишин Б. І. Новітні методики викладання у правничій школі як засіб вдосконалення правової освіти // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. 2013. Вип. 22. С. 104–115.

8. Андрусишин Б. І. Кадри для освітньої галузі: проблеми підготовки // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 18 : Економіка і право. зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. Вип. 2. – С. 96–105.

9. Романова І. А. Компетентнісний підхід до правової підготовки студентів // Педагогіка та психологія. 2008. Вип. 33. С. 26–35.

10. Канарова О. В. Формування правової компетентності майбутніх педагогічних працівників дошкільного навчального закладу // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2015. – Вип. 45. – С. 111–116.

11. Іваній О. Формування правової компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки // Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2013. № 7. С. 162–167.

12. Попадич О. О. Методики формування правових знань майбутніх магістрів педагогіки, викладачів вищої школи під час навчання у вищому навчальному закладі // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота.  2016. Вип. 2. С. 189–192.

13. Ткачова Н. О. Педагогічні основи формування правосвідомості учнів у закладах професійно-технічної освіти : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04. – Київ, 2002. – 565 с.

14. Рябовол Л. Т. Мета та завдання шкільної правової освіти: поняття, сутність, структура // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2011. № 4. С. 144–148.

Запись опубликована в рубрике Редакційна колегія. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>