РЕЛІГІЙНА ТА НАУКОВА ІСТИНА У ВЧЕННІ ТЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА

Нікітіна З.І.

АНОТАЦІЯ

У статті розглядається запропонований Теофаном Прокоповичем спосіб пояснення природи людського знання, своєрідне співвідношення істин релігії і науки. Досліджується значення гносеологічних поглядів Теофана Прокоповича у контексті новоєвропейської філософії. На основі порівняння поглядів українського мислителя з поглядами британського мислителя Дж.Локка розглядається теорія «вроджених ідей» в якості одного з основних способів пояснення пізнавальних здібностей людини. Досліджується специфіка звернення Теофана Прокоповича до «вродженої ідеї Бога» і обстоювання ним принципової потреби людини в істинному знанні. Автор акцентує увагу і на необхідності переорієнтації дослідницьких орієнтирів, які дають можливість більш точно відтворити інтелектуальне середовище філософії Нового часу та особливості її розвитку в Україні як частині європейської інтелектуальної парадигми.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

вроджені ідеї, релігійна істина, наукова істина, пізнавальна здатність людини

ПОВНИЙ ТЕКСТ

PDF (українська)

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ДСТУ

1. Білецький В. С. Українська національна еліта ХVІІ–ХVІІІ ст. : Феофан Прокопович // Схід. 1997. № 9–10(18–17). С. 53–57.

2. Гусєв В. І. Західна філософія Нового часу. ХVІІ–ХVІІІ ст. : Підручник. – К.: Либідь, 1988.

3. Идейные связи прогрессивных мыслителей братских народов : XVII–XVIII вв. – К. : Наукова думка, 1978. – 190 с.

4. Самарин Ю. Ф. Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповедники. – М., 1844.

5. Стратий Я. М., Литвинов В. Д., Андрушко В. А. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии. – К. : Наукова думка, 1982. – 349.

6. Чистович И. Феофан Прокопович и его время. – СПб., 1868. – 577 с.

7. Феофан [Прокопович]. Рассуждение о безбожии. – М., 1774.

8. Феофан Прокопович. Філософські твори в трьох томах. – К., 1979. – Т. 2. – 552 с.

9. Locke John. Works, Vol 1. – London : Taylor, 1722.

Запись опубликована в рубрике Редакційна колегія. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>