БІОЛОГІЧНА ЗБРОЯ ЯК ЗБРОЯ ТЕРОРУ СУЧАСНОГО СВІТУ

Ніколаєнко Н.В.

АНОТАЦІЯ

Стаття присвячена найменш контрольованим і найбільш небезпечним загрозам сьогодення, а саме – біотероризму та біологічним війнам. Акцентується увага на тому, що на даний час наявна послідовність терористичних акцій із застосуванням збудників інфекційних хвороб і бактеріальних токсинів актуалізує проблему біологічної безпеки, яка набула глобального характеру і не залежить від державних кордонів.
Відзначається, що розробки в галузі мікробіології використовуються в антигуманних цілях, що є істотним чинником, який загострює питання біобезпеки. Йдеться про створення новітніх видів біологічної зброї. Значну біологічну небезпеку для людини становлять нові інфекційні хвороби, які викликаються раніше невідомими людству патогенами. Зокрема вірусами, бактеріями, а також пріонами.
Наголошується на необхідності прийняття рішень політичного, економічного та філософського характеру, що включають посилення міжнародного контролю за роботою з особливо небезпечними збудниками, а також розробку конкретних програм протидії біотероризму. Підкреслюється, що на даний час вирішення проблем, пов’язаних з протидією біотероризму, є провідним завданням, яке безпосередньо стосується інтересів забезпечення безпеки не лише окремих країн, а й усієї планети загалом.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

інфекційні хвороби, біологічна зброя, біологіч-на безпека, біологічні загрози, біотероризм

ПОВНИЙ ТЕКСТ

PDF (українська)

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ДСТУ

1. Баев А. А. Единство научной и социальной функции биологии // Пути интеграции биологического и социогуманитарного знания. – М., 1984.

2. Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в заливе не было. – Рипол Классик, 2016. – 224 с.

3. Воробьев А. А. Современные проблемы биологической безопасности // Материалы конгресса «Ликвидация и элиминация инфекций». – СПб., 2003.

4. Смирнов Е. И. Войны и эпидемии. – М., 1984.

5. Черкасский Б. Л. Справочник по особо опасным инфекциям. – М. : Медицина, 1996. – 160 с.

6. Potter V. P. Bioethics: the science of rurvival // Perspectives in biology and medicine. 1970. № 14(1).

Запись опубликована в рубрике Редакційна колегія. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>