ЕКОЛОГІЯ УРБАНІСТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА У КОНТЕКСТІ ПОВЕДІНКОВИХ ПАТЕРНІВ ГОРОДЯН

Тімашова О.С.

АНОТАЦІЯ

У статті порушено проблему екології міського середовища як екології соціального середовища, в якому городянин виробляє певні типи поведінкових патернів. Урбаністичні поведінкові патерни розглядаються у соціально-комунікативному аспекті міського життя. Визначено іміджевий патерн в інформаційно-репрезентаційній сфері міста, інтерактивний патерн – у сфері вибору соціального оточення, і фрактальний патерн – у сфері створення комунікативних кластерів. Дані патерни забезпечують городянину мінімізацію стресу, спричиненого міським середовищем, впливають на якість життя городянина в урбанізованому середовищі та якість самого міського середовища, а також задовольняють потребу городянина у безпеці міського життя. Вирізнення поведінкових патернів – інноваційний підхід у дослідженнях екології міського середовища.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

урбаністичне середовище, урбаністичний простір, соціальна екологія, екологія міського середовища, комунікація, комунікаційна безпека, екологія поведінки, поведінкові патерни

ПОВНИЙ ТЕКСТ

PDF (українська)

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ДСТУ

1. Беркинг Х. Собственная логика городов: Новые подходы в урбанистике. Коллективная монография. – М. : Новое литературное обозрение, 2017. – 424 с.

2. Вебер М. Город. Избранные произведения. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с.

3. Вирт Л. Урбанизм как способ жизни. – М. : Strelka Press, 2016. – 108 с.

4. Геккель Э. Естественная история миротворения. Общедоступное научное изложение учения о развитии. Репринтное издание 1908–1909 гг. – СПб. : Альфарет, 2016. – 690 с.

5. Глазычев В. Л. Социально-экологическая интерпретация городской среды. – М. : Наука, 1984. – 180 с.

6. Кірова М. Окремі аспекти особливостей поняття та сутності екологічної безпеки життєдіяльності міського населення // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 2. C. 100–109.

7. Панов В. И. Введение в экологическую психологию : Учеб. пособие. Часть 1. – М. : МНЭ-ПУ, 2001. – 144 с.

8. Пичугина О. А. Урбанистическое пространство в коммуникативной оптике // Международный электронный журнал «Медиа. Информация. Коммуникация». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mic.org.ru/dis/new/645-urbanisticheskoe-prostranstvo-v-kommunikativnoj-optike (28.08.17)

9. Препотенская М. П. Буття людини мегаполісу (соціальні, культурні та екзистенціальні виміри) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філос. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії». – Київ, 2015. – 37 с.

10. Aiello G., Tosoni S. Going about the city: Methods and methodologies for urban communication research // International Journal of Communication. 2016. № 10. C. 1252–1262.

11. Lazarus R. S., Cohen J. B. Environmental stress // Human Behavior and Environment. Advances in Theory and Research. – Volume 2. – Boston : Springer, 1977. – C. 89–127.

12. Vale L. J. The imaging of the city: Public housing and communication // Communication Research. 1995. № 6 (22). C. 646–663.

Запись опубликована в рубрике Редакційна колегія. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>