ЧУЖИЙ ЯК ЧИННИК ТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ (ТРАДИЦІЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ)

Шевченко З.В.

АНОТАЦІЯ

У статті розкрито значущість аналізу феномена Чужого для дос-лідження соціальної ідентичності особистості. Сучасне дослідження теми соціальної ідентичності неможливе без урахування досвіду фе-номенологічної традиції визначення смислових підстав такої ідентичності. Бернгард Вальденфельс акцентує увагу на принциповій неможливості зафіксувати певні характеристики Чужого, підкреслює комунікативний, респонзивний характер визначення Чужого. Альфред Шюц розкриває структурний характер утвердження соціальної ідентичності. Смислову структуру соціальної ідентичності визначає тип соціальних зв’язків, в яких залучена особистість – передусім міра наближення чи віддалення Іншого, яка може варіюватися від близької людини до Чужого.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

соціальна ідентичність, Чужий, Інший, структура соціальної ідентичності, феноменологічна соціологія

ПОВНИЙ ТЕКСТ

PDF (українська)

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ДСТУ

1. Бойченко М.І. Комунікативна парадигма дослідження культури // Українські культурологічні студії. 2018. № 1 (2). – С. 5–9.

2. Вальденфельс Б. Топографія чужого: cтудії до феноменології Чужого. – К. : ППС-2002, 2004. – 206 с.

3. Гатальська С.М. Філософія культури. Підручник. – К. : Либідь, 2005. – 328 с.

4. Гуссерль Э. Картезианские размышления. – СПб. : Наука. Ювента, 1998. – 315 с.

5. Кебуладзе В. Бернгард Вальденфельс – феноменолог Чужого. Післямова перекладача // Вальденфельс Б. Топографія чужого: cтудії до феноменології Чужого. – К. : ППС-2002, 2004. – С. 198–202.

6. Мід Дж.Г. Дух, самість і суспільство. З точки зору соціального біхевіориста. – К. : Український центр духовної культури, 2000. – 374 с.

7. Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические исследования. 1988. № 2. С. 129–137.

8. Шюц А., Лукман Т. Структури життссвіту. – К. : Український Центр духовної культури, 2004. – 560 с.

9. Шюц А. Чужак: социально-психологический очерк // Шюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом. – М. : РОССПЭН, 2004. – С. 533–549.

Запись опубликована в рубрике Редакційна колегія. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>