ІДЕНТИЧНІСТЬ, ВИЗНАННЯ ТА СПРАВЕДЛИВІСТЬ У СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ АНТРОПОЛОГІЇ

Ситніченко Л.А.

АНОТАЦІЯ

У статті досліджено принципово важливу для сучасної фі-лософії ідею про сутнісний зв’язок справедливості, визнання та ідентичності. Доведено, що справедливість соціальних взаємин зумовлена не так способом розподілу матеріальних благ, як про-цесами суспільного та індивідуального визнання. Із цієї точки зору, яку обстоюють Ю.Габермас, А.Гонет, Ч.Тейлор, З.Форс, випливає, що саме люди, яким властива гідність, можуть стати не лише об’єктами, а й суб’єктами справедливості, тобто громадянами. Завдяки подоланню політичного патерналізму та існуванню індивіда як суб’єкта політичної дії відбувається глибинне переакцентування ідентичності із завузького поля міжособистісного спілкування і формування нової, заснованої на людській гідності та чесності, моделі соціальної справедливості та постконвенційної ідентичності. Таким чином, автор доходить висновку, що саме визнання є тією найширшою нормативною категорією, яка обіймає і справедливість, і ідентичність, а їх економічні і культурно-символічні виміри мають бути пов’язані між собою. У такий спосіб можна вибудувати адекватну сьогоденню справедливу теорію ідентичності, а також уникнути репресивного комунітаризму, який акцентує увагу на цінностях своєї спільноти та нехтує можливістю для кожного індивіда бути рівноправним учасником соціального простору загалом.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

ідентичність, визнання, справедливість, політична антропологія, гідність, індивідуалізм

ПОВНИЙ ТЕКСТ

PDF (українська)

ПРИСТАТЕЙНА БІБЛІОГРАФІЯ ДСТУ

1. Descombes V. Die Rätsel der Identität. – Berlin, 2013. – 252 S.

2. Хабермас Ю. Понятие индивидуальности // Вопросы философии. – М., 1989. – С. 35–40.

3. Бауман З. Текучая современность. – СПб., 2008. – 240 с.

4. Хабермас Ю. В поисках национальной идентичности. Философские и политические статьи. – Донецк, 1999. – 95 с.

5. Unerfüllte Moderne Neu Perspektiven auf das Werk von Charles Taylor. Hrsg.M.Künlein, M.Lutz-Buchmann. Berlin, 2018. 866 S.

6. Тейлор Ч. Джерела себе. – К., 2005. – 676 с.

7. Тейлор Ч. Секулярна доба. – К., 2013. – 664 с.

8. Honneth A. Anerkennung. Eine europäische Ideengeschichte. Berlin, 2018. 238 S.

9. Honneth A. Das Ich in Wir. Studie zur Anerkennungstheorie. – Berlin, 2010. – 308 S.

10. Honneth A. Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte.  Frankfurt am Main, 1994. 301 S.

11. Forst R. Das Recht auf Rechtfertigung. Elemente einer konstruktivistischen Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt am Main, 2007. 413 S.

Запись опубликована в рубрике Редакційна колегія. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.