Issue 9-10(157-158)

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 9-10(157-158). – К., 2018. – 200 c.

З М І С Т

Пазенок В.С.
доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України
ЦІННОСТІ І СМИСЛИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ (СУЧАСНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ) 3

Горський С.В.
кандидат соціологічних наук, доцент
СУЧАСНА ЛЮДИНА У ВІРТУАЛЬНОМУ СВІТІ 23

Чепурко Г.І., Головатюк В.М., Піддубний І.Д.
доктор соціологічних наук, завідувач відділу соціальної експертизи Інституту соціології НАН України; доктор економічних наук, провідний науковий співробітник Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України; студент факультету економічних наукНаУКМА
СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 29

Ситніченко Л.А.
кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІЛОСОФІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ: ВІД ПРИНЦИПІВ СПРАВЕДЛИВОСТІ ДО ЇЇ ОСНОВНОГО ПИТАННЯ 44

Усов Д.В.
кандидат філософських наук, доцент ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ СВОБОДИ: КОНТРАКТУАЛІСТИЧНИЙ ВИМІР 59

Лазоренко О.О.
кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України; Президент ГО «Жіноча Професійна Ліга»
ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ВИМІРИ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЄС 71

Матвієнко І.С.
кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії НУБіП
ЕВОЛЮЦIЯ ГУМAНIСТИЧНО-ФIЛОСОФСЬКИХ ОРIЄНТAЦIЙ ПСИХОAНAЛIЗУ Е.ФРОММA 92

Горбань Р.А.
кандидат філософських наук, доцент Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ
ВИЗНАЧЕННЯ СВІТУ В ПЕРСОНАЛІСТИЧНОМУ ВЧЕННІ ЧЕСЛАВА СТАНІСЛАВА БАРТНІКА 100

Долга О.Д.
учитель Краматорської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 16, методист ДОНоблІППО
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ВІРИ ТА ЗНАННЯ ЗА К.ЯСПЕРСОМ 111

Лучицька В.І.
аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
«ДРАМА» ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФІЇ Ю.ТІШНЕРА 124

Зіневич А.С.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ Й ОНТОЛОГІЯ А.БЕРГСОНА ЯК ДЖЕРЕЛО ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ Г.МАРСЕЛЯ Й Є.МІНКОВСКОГО 137

Романенко О.Я.
кандидат філософських наук, перший проректор КІБіТ
ЦІННІСНІ СТРУКТУРИ ЯК ПІДГРУНТЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 147

Жигилевич О.Ю.
старший викладач КІБіТ
ЦІННІСНИЙ ПІДХІД ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ У ДОСЛІДЖЕННІ БІЗНЕС-ОСВІТИ 159

Яковлева О.В.
доктор філософських наук, доцент, ректор КІБіТ
БАГАТОМОВНІСТЬ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЧИ Є НЕМИНУЧИМ КОНФЛІКТ МІЖ ПАТРІОТИЗМОМ ТА ПРАГМАТИЗМОМ? 170

Коломієць О.Л.
аспірант Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНО-ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЕ РОЗГОРТАННЯ ЛЮДСЬКОГО ДУХУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ІСНУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: МЕТААНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 182

Запись опубликована в рубрике Редакційна колегія. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.