Issue 5-6(153-154)

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 5-6(153-154). – К., 2016. – 184 c.

З М І С Т

Лях В.В
доктор філософських наук, професор, завідувач відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії
імені Г.С. Сковороди НАН України
ЗМІНА ПАТЕРНІВ ЦІННОСТЕЙ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕХОДУ ВІД МОДЕРНУ ДО ПОСТМОДЕРНУ 3

Любивий Я.В.
доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії
імені Г.С. Сковороди НАН України
САМООРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОГО ФЕНОМЕНА 18

Sytnichenko L.
Ph. of Philosophy The National Academy of Sciences of Ukraine H.Skovoroda Institute of Philosophy
PHILOSOPHY OF JUSTICE IN THE CONTEXT OF UKRAINE 32

Лукашенко М.В.
аспірантка Навчально-наукового Гуманітарного Інституту НАУ
МОДЕРНИЙ ТИП СОЦІАЛЬНОСТІ: МІЖ МИНУЛИМ І НАЛЕЖНИМ 42

Ільїна А.В.
кандидат мистецтвознавства, молодший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
«КАРТЕЗІАНСЬКЕ КОЛО» ТА ДИСКУРС ІНШОГО: ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФІЛОСОФІЇ ДЕКАРТА 57

Лучицька В.І.
аспірантка Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИ В АНТРОПОЛОГІЧНІЙ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ЕДІТИ ШТАЙН 69

Науменко В.В.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ДЖ.Г. МІД ЯК СОЦІАЛЬНИЙ БІХЕВІОРИСТ: ПРОБЛЕМА ТЛУМАЧЕННЯ 80

Малеєв А.К.
аспірант філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка
ПРОБЛЕМНІСТЬ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ І СВІДОМОСТІ ЗА РОБОТОЮ ДЖОНА СЕРЛЯ «СВІДОМІСТЬ, МОЗОК І НАУКА» 89

Несправа М.В.
здобувач кафедри філософії ДНУ ім. Олеся Гончара
ЗА МЕЖАМИ РОЗУМІННЯ ЗЛА У ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНУ 99

Туренко В.Е.
кандидат філософських наук, молодший науковий співробітник філософського факультету
КНУ імені Тараса Шевченка
КОМІЧНІСТЬ ТА ТРАГІЧНІСТЬ ЛЮБОВІ У МІФІ АРИСТОФАНА ПРО АНДРОГІНІВ 111

Горбань Р.А.
кандидат філософських наук, доцент КІПДМ ЛНАМ
КОСМОЛОГІЯ В ПЕРСОНАЛІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ ЧЕСЛАВА СТАНІСЛАВА БАРТНІКА 124

Бокал Г.В.
кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії КНУТШ
ТЛУМАЧЕННЯ ВІДЖНЯН У ВЧЕННІ ЙОГАЧАРИ 134

Танська Л.В.
старший викладач кафедри менеджменту туризму Університету «Україна»
ГАРМОНІЯ ЯК КАТЕГОРІЯ КУЛЬТУРОТВОРЧОСТІ 144

Sobol T., Turenko V., Yarmolitzka N.
PhD, Junior Researcher, Taras Shevchenko National University of Kyiv; PhD, Junior Researcher, Taras Shevchenko National University of Kyiv; PhD, SeniorResearcher, Taras Shevchenko National University of Kyiv
THE PLACE OF PHILOSOPHY IN THE WORLD EDUCATIONAL SPACE 153

Анацька Н.В.
кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії НТУУ«КПІ імені Ігоря Сікорського»
ФІЛОСОФСЬКА РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 162

Ярошовець Т.І.
пошукувач НПУ імені М.П. Драгоманова, доцент кафедри видавничої справи, поліграфії та редагування
Університету «Україна»
ПОШУК ЕКУМЕНІЧНОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ТОТАЛЬНОСТІ ЯК АПОФЕОЗ ДЕСАКРАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРИ 171

Запись опубликована в рубрике Редакційна колегія. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.