Випуск 3(121)

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 1-2(163-164). – К., 2018. – 216 c.

З М І С Т

Любивий Я.В.
доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ПРАКТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 3

Усов Д.В.
доктор філософських наук, доцент, Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України
МОДЕРНІ ВЕРСІЇ ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНОЇ УГОДИ: НЕЗАВЕРШЕНИЙ ПРОЕКТ? 24

Арсентьєв М.Е.
аспірант Центру гуманітарної освіти НАН України
РОЗВИТОК МЕРИТОКРАТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 35

Анацька Н.В.
кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
АКТУАЛЬНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 46

Петренко М.О.
аспірант Київського університету туризму, економіки і права
КОНЦЕПТ ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ В СУЧАСНІЙ КОМУНІКАТИВНІЙ ФІЛОСОФІЇ 57

Ситніченко Л.А.
кандидат філософських наук, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ ПОЛІТИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ ШТЕФАНА ҐОСЕПАТА 69

Клочков І.В.
кандидат філософських наук, доцент Національного університету харчових технологій
ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНА ЕСТЕТИЗАЦІЯ ЖИТТЯ У ТВОРЧОСТІ ФР. ПЕТРАРКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФІЛОСОФІЮ ВІДРОДЖЕННЯ 85

Беркаль М.Д.
аспірант Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЛУМАЧЕННЯ ІДЕЙ НІЦШЕ ЖИЛЕМ ДЕЛЬОЗОМ З МЕТОЮ КРИТИКИ ГЕГЕЛІАНСТВА ТА ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОГО ВЧЕННЯ 96

Кисельов О.С.
кандидат філософських наук, докторант, старший науковий співробітник Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КИЇВСЬКОГО ВІДДІЛУ НАУКОВОГО АТЕЇЗМУ У 1980-х рр 110

Хромець В.Л.
кандидат філософських наук, доцент, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ЗАКОНОДАВЧЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ДУХОВНОЇ ОСВІТИ 122

Tkachenko R.
сompetitor of the Department of Cultural Studies of the National Pedagogical Dragomanov University
PETER LOMBARD’S ON GOD’S WILL: SENTENTIAE, BOOK I, DISTINCTIONS 45–46 136

Мокієнко М.М.
кандидат історичних наук, cтарший науковий співробітник Центру дослідження релігії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
П’ЯТИДЕСЯТНИЦЬКА ГЕРМЕНЕВТИКА ПРО РОЗДІЛЬНІСТЬ ДУХОВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ 153

Несправа Н.В.
доцент, кафедра социальных дисциплин, Днепропетровский государственный университет внутренних дел
БУДУЩЕЕ ИСЛАМА В ЕВРОПЕ: РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 167

Гура В.О.
аспірант кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
БОГОСЛОВСЬКО-ФІЛОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ «ЧАСУ» ТА «СПРАВЕДЛИВОСТІ» ЯК АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
СУЧАСНОЇ ЕСХАТОЛОГІЇ
177

Фоменко А.В.
пошукувач кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
ПОЛІТИЧНЕ ПРАВОСЛАВ’Я В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ ПОСТМОДЕРНА 189

Shatalov Y.
сompetitor of the Department of Cultural Studies of the National Pedagogical Dragomanov University
THE KNOWLEDGE OF REALITY: CRITICAL ASSESSMENT OF STANLEY J.GRENZ’S METHODOLOGY 200

Запись опубликована в рубрике Редакційна колегія. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>