Випуск 7-8(155-156)

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 7-8(155-156). – К., 2016. – 172 c.

З М І С Т

Любивий Я.В.
доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
КОНЦЕПЦІЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ ЯК КЛЮЧОВА МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ СУСПІЛЬНИХ ЯВИЩ У СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ
3

Мулярчук Є.І.
кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди
НАН України
ЖИТТЄСВІТ ЛЮДЯНОСТІ: ПОВСЯКДЕННІСТЬ ТА ЧАС ВІЙНИ 29

Горбань Р.А.
кандидат філософських наук, доцент Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ
КАТЕГОРІЯ «РОЗУМІННЯ» В ПЕРСОНАЛІСТИЧНІЙ ГЕРМЕНЕВТИЦІ ЧЕСЛАВА СТАНІСЛАВА БАРТНІКА 63

Данилов Д.А.
здобувач ступеня к.н. Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ДҐ’ЯНА: ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗУМІННЯ МЕДИТАЦІЇ ВІД РІҐВЕДИ ДО УПАНІШАД 76

Руденко Т.П.
доцент кафедри філософії НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
ДУХОВНІ ВИМІРИ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ РОМАНТИЗМІ 86

Царенок А.В.
кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та культурології ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка
ВЧЕННЯ ПРО АБСОЛЮТНУ КРАСУ ЯК ІДЕЙНИЙ БАЗИС ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ АСКЕТИЗМУ 93

Романенко О.Я.
кандидат філософських наук, перший проректор КІБіТ
ЦІННІСНІ СТРУКТУРИ ЯК ПІДҐРУНТЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 105

Яковлева О.В.
доктор філософських наук, доцент, ректор КІБі
БАГАТОМОВНІСТЬ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЧИ Є НЕМИНУЧИМ КОНФЛІКТ МІЖ ПАТРІОТИЗМОМ ТА ПРАГМАТИЗМОМ? 117

Анацька Н.В.
кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії НТУУ«КПІ імені Ігоря Сікорського»
ЖИТТЄВО-ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 129

Іщук Н.В.
кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та соціології НМУ ім. О.О. Богомольця
ФЕНОМЕН СПІЛКУВАННЯ В РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ 139

Кисельов О.С.
кандидат філософських наук, докторант кафедри культурології НПУ імені М.П. Драгоманова
ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ОБРЯДОВОСТІ В НАУКОВОМУ АТЕЇЗМІ (НА ПРИКЛАДІ ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ АН УРСР) 150

Денисенко А.В.
магістр теології, магістр філософії, пошукач кафедри культурології НПУ імені М.П. Драгоманова
РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ
«A THEOLOGY OF LIBERATION» BY GUSTAVO GUTIERREZ
160

Запись опубликована в рубрике Редакційна колегія. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.