Випуск 1-2(149-150)

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 1-2(149-150). – К., 2016. – 216 c.

З М І С Т

Любивий Я.В.
доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
СОЦІАЛЬНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК МЕХАНІЗМ САМООРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 3

Полисаєв О.О.
аспірант кафедри філософії ДВНЗ «ПХДПУ імені Григорія Сковороди»
ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ЯК КОРЕЛЯТ ПОСТУПУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 25

Семенченко Ф.Г.
доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри філософії, політології і права ХНТУ
ДЕМОКРАТІЯ – ОСНОВОПОЛОЖНА ЦІННІСНА СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ 35

Лукашенко М.В.
аспірантка Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОСТІ ЯК ОСОБЛИВОГО ВИМІРУ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ В МОДЕРНИЙ ЧАС 46

Захаренко К.
кандидат філософських наук, здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ НЕДЕРЖАВНИХ СУБ’ЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 58

Йосипенко О.М.
доктор філософських наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАНУ
ІНТЕРПРЕТУВАТИ ІНТЕРПРЕТАТОРА АБО СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ ФРАНЦУЗЬКИХ РЕЦЕПЦІЙ НІЦШЕ 71

Борисова-Желєзнова К.О.
аспірант КНУ імені Тараса Шевченка
КУЛЬТУРА І ОСОБИСТІСТЬ В ПСИХОАНАЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ТЕОРІЇ ЖАКА ЛАКАНА 83

Клочков І.В.
кандидат філософських наук, доцент НУХТ
TACTUM INTRINSECUM І ГНОСЕОЛОГІЧНІ КОНТРОВЕРЗИ ФІЛОСОФІЇ Т. КАМПАНЕЛЛИ 92

Ігнатко В.С.
здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова
ЕВОЛЮЦІЯ «ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ» ЛЮДИНИВІД ПЕРІОДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ ДО ЕПОХИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 103

Петренко М.О.
аспірант Київського університету туризму, економіки і права
ІДЕЯ СУВЕРЕННОСТІ ТА ГІДНОСТІ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ БЛЕЗА ПАСКАЛЯ 116

Комаха Л.Г.
кандидат філософських наук, доцент кафедри логіки філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка
ПРИНЦИПИ ІСТИНИ
ЯК АРГУМЕНТИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ: СМИСЛОДІЯЛЬНІСНИЙ ВИМІР
127

Рубанець О.М.
доктор філософських наук, професор кафедри філософії НТУУ «КПІ»
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ТА ОНТОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ОБ’ЄКТИВНОСТІ 136

Тофтул М.Г.
кандидат.філософських наук, доцент, почесний професор ДЖУ імені І. Франка та ЖНАУ
ПАСИВНИЙ ТИП ЕСТЕТИЧНОГО ВІДНОШЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ДІЙСНОСТІ 146

Форкош С.М.
кандидат філософських наук
ЛОГІКА КУЛЬТУРИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ Ф. ДЖЕЙМІСОНА 160

Барна Н.В.
кандидат філософських наук, доцент, директор Інституту філології та масових комунікацій ВМУРоЛ «Україна»
ГЕНЕРАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДИЗАЙНУ В КОНТЕКСТІ ТЕХНО-ІННОВАЦІЙ ПОСТМОДЕРНУ 172

Шкіль С.О.
кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії НУБіП України
ДЖЕРЕЛА ПРАВОСЛАВНОГО ФУНДАМЕНТАЛІЗМУ ПАТРІАРХА КИРИЛА 183

Соловій Р.П.
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Центру дослідження релігії НПУ імені М.П. Драгоманова
ПОСТМОДЕРНИЙ ПРОТЕСТАНТИЗМ: ХРИСТОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ВИНИКАЮЧОЇ ЦЕРКВИ 194

Кацьора О.В.
аспірант УжНУ
СОЦІОЛОГІЧНІ ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 205

Cусська O.O.
кандидат філологічних наук, доцент факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА
МОДЕРНІЗОВАНІ ТА ТРАНСФОРМОВАНІ СУСПІЛЬСТВА МІЖ «КРАХОМ» КОМУНІКАЦІЇ І ФУНКЦІОНАЛОМ «СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ» 214

Запись опубликована в рубрике Редакційна колегія. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.