Випуск 1-2(159-160)

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 1-2(159-160). – К., 2017. – 206 c.

З М І С Т

Усов Д.В.
кандидат філософських наук, доцент ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ СВОБОДИ: КОНТРАКТУАЛІСТИЧНИЙ ВИМІР 3

Шевченко М.О.
кандидат філософських наук, старший викладач КНУКіМ
ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ МАНІПУЛЯЦІЇ? 24

Качинська І.П.
студентка КНУКіМ
ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 24

Любивый Я.В.
доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії
імені Г.С. Сковороди НАН України
ПОДОЛАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНІЗМУ (У.БЕК) 35

Ільїна А.В.
кандидат мистецтвознавства, молодший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ В ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНІЙ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ТА В ДЕКОНСТРУКЦІЙНІЙ ФІЛОСОФІЇ 54

Ільїна Г.В.
кандидат філософських наук, доцент КНУ імені Тараса Шевченка
ВІЗУАЛЬНІ СТУДІЇ
В ПАРАМЕТРАХ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ПІЗНАННЯ І ФОРМУВАННЯ МИСЛЕННЯ
75

Беркаль М.Д.
аспірант Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
РЕЦЕПЦІЯ ІДЕЙ НІЦШЕ В «АНТИ-ЕДИПІ» ЖИЛЯ ДЕЛЬОЗА ТА ФЕЛІКСА ГВАТТАРІ 86

Артемчук М.Д.
аспірант КУТЕП
ЛОКАЛІЗАЦІЯ ПРИРОДНОПРАВОВОГО ДИСКУРСУ ПІД ВПЛИВОМ СОЦІО-КУЛЬТУРНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА РИЗИКУ 104

Кіхно О.В.
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
ДИХОТОМІЯ ІСТОРІОСОФСЬКИХ ТА ЕВОЛЮЦІОНІСТСЬКИХ ВИМІРІВ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТА ІНДІЙСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ 114

Горбань Р.А.
кандидат філософських наук, в. о. професора Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ
АКТИВНО-ТВОРЧА СПІВПРАЦЯ БОГА І ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНОМУ ТЛУМАЧЕННІ ФЕНОМЕНА ОСОБИ ЧЕСЛАВОМ СТАНІСЛАВОМ БАРТНІКОМ 132

Клочков І.В.
кандидат філософських наук, доцент НУХТ
ФЛОРЕНТІЙСЬКИЙ НЕОПЛАТОНІЗМ МАРСІЛІО ФІЧІНО 146

Співак В.В.
кандидат філософських наук НМАУ ім. П.І. Чайковського
УЯВЛЕННЯ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ В МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІЙ СКЛАДОВІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ ПРОПОВІДІ XVII СТ. 160

Шеремета О.Ю.
кандидат філософських наук, молодший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ІСТОРИК ФІЛОСОФІЇ – ОТ. МИКОЛА КОНРАД: НОТАТКИ ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ 167

Білецька В.В.
аспірантка кафедри філософії ПНПУ імені В.Г. Короленка
ОСНОВНІ АСПЕКТИ РАННІХ ПРАЦЬ ІВАНА МІРЧУКА 184

Самчук Р.В.
кандидат філософських наук, в.о. ученого секретаря Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
ВАСИЛЬ ЛІСОВИЙ: «ЛЮДИНА НЕ ЗІ СТРАХУ» 197

Запись опубликована в рубрике Редакційна колегія. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Комментарии запрещены.