Випуск 80

Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В. Лях. – Вип. 80. – К., 2009. – 244 с.

З М І С Т

Тімченко О.П.
кандидат філос. наук, завідувач кафедри Львівської комерційної академії
ПЕРСОНАЛІСТСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ 3  

Кривда Н.Ю.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
КОНЦЕПЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З КОНЦЕПЦІЯМИ КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ 16  

Кострюков С.В.
кандидат філос. наук, доцент Національної гірничої академії, м. Дніпропетровськ
ЛЮДИНОТВОРЧА СУТНІСТЬ КУЛЬТУРИ 33  

Зелінська Є.І.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПОНЯТТЯ “НАЦІЯ” ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ 42  

Шашкова Л.О.
доктор філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ПОЗАНАУКОВІ ПРАКТИКИ У ФОРМУВАННІ ДОСВІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОРІЄНТИРУ КЛАСИЧНОЇ НАУКИ 50  

Шенгерій Л.М.
кандидат філос. наук, докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НЕКЛАСИЧНА VERSUS КЛАСИЧНА МОДЕЛЬ РАЦІОНАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62  

Коротенко Є.Д.
аспірант Донбаської державної машинобудівної академії
ЗМІНА ІНТЕРПРЕТАЦІЙ МОВИ ЯК ГОЛОВНА ПЕРЕДПОСИЛКА “ЛІНГВІСТИЧНОГО ПОВОРОТУ” У ФІЛОСОФІЇ 74  

Валенса Г.А.
аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
АФЕКТИВНІСТЬ ЯК ЗАСАДНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ТІЛЕСНОСТІ 86  

Квятковський Д.О.
кандидат філос. наук, асистент Одеського національного політехнічного університету
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІ МОТИВИ ФІЛОСОФІЇ В.СТУСА 99  

Димитров В.Ю
аспірант НТУУ «КПІ»
УПРАВЛІННЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ДІЯ 109  

Чорноморденко І.В., Ткач І.Я.
доктор філос. наук, доцент КНУ будівництва і архітектури; аспірантка КНУ будівництва і архітектури
СОЦІАЛЬНА РОБОТА ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФУВАННЯ 119  

Хилько М.М.
кандидат філос. наук, науковий співробітник Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка
ФІЛОСОФСЬКІ МЕТОДИ У ДОСЛІДЖЕННІ ЖУРНАЛІСТИКОЗНАВСТВА 132  

Чорний В.С.
кандидат філос. наук, докторант Національної академії оборони України
РОЛЬ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЗАСАД У РЕФОРМУВАННІ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ 145  

Москалюк В.М.
кандидат пед. наук, доцент Східноукраїнського національного університету імені В.Даля
КВАЗІТЕОДИЦЕЯ: ДЕЕСТЕТИЗАЦІЯ ЕСТЕТИЧНОГО 155  

Бойко А.І.
кандидат філос. наук, здобувач НПУ імені М.П. Драгоманова
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ РИНКОВИХ ДЕТЕРМІНАНТ РОЗВИТКУ ОСВІТИ 166  

Триняк М.В.
кандидат філос. наук, докторант Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди
ІНТЕРКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ У КОНТЕКСТАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ 177  

Панько Н.М.
здобувач Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
ДІАЛОГІЗМ ЯК ПРИНЦИП СУЧАСНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ 186  

Полтавцев О.Г.
здобувач Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
ПАРАДИГМА ДІАЛОГІЧНОСТІ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ СУЧАСНОСТІ 197  

Молодиченко В.В.
кандидат геолого-мінералогічних наук, проректор Мелітопольського державного педагогічного університету
ЦІННІСНИЙ КОНТЕКСТ ДУХОВНОГО СВІТУ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 207  

Булига І.І.
cтарший викладач Рівненського державного гуманітарного університету
РЕЛІГІЙНЕ ПІДҐРУНТЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ НА ВОЛИНІ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 218  

Сайтарли І.А.
кандидат філос. наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ Т.ПАРСОНСА 228  

Запись опубликована в рубрике Про нас. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

2 комментария: Випуск 80

  1. Уведомление: 2010 « Философия

  2. Уведомление: 2009 рік « Философия