Философия - это один из источников развития человеческого знания

Редакційна колегія

Головний редактор: доктор філософських наук, професор Лях Віталій Васильович

Заступник головного редактора: кандидат філософських наук Усик Алла Володимирівна

Відповідальний секретар: доктор філософських наук Любивий Ярослав Валерійович


Редакційна колегія:

Ананьїн В.О. – доктор філософських наук, професор Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», професор спец. кафедри №4 (м. Київ, Україна)

Вальденфельс Бернгард – доктор філософських наук, професор, почесний професор Рурського університету (м. Бохум, Німеччина)

Єрмоленко А.М. – доктор філософських наук, професор, директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ, Україна)

Карась А.Ф. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна)

Кисельов М.М. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ, Україна)

Култаєва М.Д. – доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (м. Харків, Україна)

Лук’янець В.С. – доктор філософських наук, професор, завідувач відділу філософських проблем природознавства та екології Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ, Україна)

Нечипоренко О.В. – доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Федеральної державної бюджетної установи науки, Інститут філософії та права Сибірського відділення Російської академії наук (м. Новосибірськ, Росія)

Райда К.Ю. – доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ, Україна)

Ручка А.О. – доктор філософських наук, професор (м. Київ, Україна)

Скерано Н. – доктор філософських наук, професор (м Нюрнберг, Німеччина)

Танчер В.В. – доктор філософських наук, професор (м. Київ, Україна)

Филипович Л.О. – доктор філософських наук, професор (м. Київ, Україна)

Хміль В.В. – доктор філософських наук, професор (м. Дніпро, Україна)

Яроцький П.Л. – доктор філософських наук, професор (м. Дніпро, Україна)