Архив за месяц: Сентябрь 2010

Мудра С.І. Смисл і цінність інтуїції в постнекласичній філософії та методології науки

Мудра С.І. Смисл і цінність інтуїції в постнекласичній філософії та методології науки. У статті досліджуються смислові та ціннісні аспекти інтуїції в постнекласичній науці та їхня роль у формуванні новітніх методологічних концепцій, принципів і підходів. Ключові слова: інтуїція, постнекласична наука, смисл, … Читать далее

Рубрика: Про нас | 1 комментарий

Цинтила О.В. Еволюційний підхід в епістемології та його методологічні можливості

Цинтила О.В. Еволюційний підхід в епістемології та його методологічні можливості. У статті досліджується еволюційний підхід у гносеології, його суть і методологічний потенціал, вплив на формування цілісного розуміння феномена пізнання людини та його зв’язку з об’єктивною реальністю. Ключові слова: епістемологія, методологія, … Читать далее

Рубрика: Про нас | Добавить комментарий

Держко І.З. Концепт «сущого» як об’єкт метафізичного знання

Держко І.З. Концепт «сущого» як об’єкт метафізичного знання. У статті досліджується проблема «сущого», котре є одним з головних понять метафізики. Генеза «сущого» дає можливість виявити сутність і структуру метафізичного знання в його цілісності. Ключові слова: суще, метафізика, рефлексія, загальне, буття, … Читать далее

Рубрика: Про нас | 1 комментарий

Мисюра Т.М. Філософсько-антропологічний аналіз архітектоніки урбаністичного середовища в концепціях Постмодерну

Мисюра Т.М. Філософсько-антропологічний аналіз архітектоніки урбаністичного середовища в концепціях Постмодерну. Стаття присвячена філософсько-антропологічному аналізу архітектоніки урбаністичного середовища в постмодерністських теоріях. Доведено, що історично-культурна динаміка образа міста впливає на базові антропологічні параметри людини. Ключові слова: місто, архітектоніка, філософська антропологія. Мисюра Т.М. … Читать далее

Рубрика: Про нас | Добавить комментарий

Богачев Р.М. Феномен імперськості та імперіалістичності

Богачев Р.М. Феномен імперськості та імперіалістичності. Об’єктом аналізу статті є інтеграції – дезінтеграції як соціально-економічний та культурний феномен сучасного суспільства. Досліджується діалектика взаємозв’язків «інтеграції – дезінтеграції» як суспільного явища на прикладі феноменів імперіалістичності та імперськості. Ключові слова: інтеграція, дезінтеграція, діалектика, … Читать далее

Рубрика: Про нас | 1 комментарий

Лісовський П.М. Геній як критерій творчої істини в структурному змісті духовного капіталу

Лісовський П.М. Геній як критерій творчої істини в структурному змісті духовного капіталу. У статті аналізуються особливості світовідчуття та світопереживання творчої особистості: художника, поета, письменника та геніальної особистості, як найвищого прояву творчої сили. Також з’ясовуються властиві ознаки, що відрізняють генія від … Читать далее

Рубрика: Про нас | 1 комментарий

Нерсесян Г.А. Перетворені форми: нееквівалентність суспільного обміну як еквівалентність загальнолюдського відчуження

Нерсесян Г.А. Перетворені форми: нееквівалентність суспільного обміну як еквівалентність загальнолюдського відчуження. Стаття присвячена виявленню особливостей існування перетворених форм у системі обміну як найважливішій фазі суспільного відтворення. Особлива увага приділяється розгортанню антагонізму суспільних практик у сфері редукованої та дійсної конкретності, що … Читать далее

Рубрика: Про нас | 1 комментарий

Драгун О.Ю. Феномен полілогу: симетрична та асиметрична комунікація (соціально-філософський аспект)

Драгун О.Ю. Феномен полілогу: симетрична та асиметрична комунікація (соціально-філософський аспект). У статті виявлено тенденції симетричного та асиметричного полілогу в деяких демократичних інститутах Європейських держав. Розглядається проблема рівноправної комунікації в інститутах влади від епохи античності до сьогодення. Проведено аналіз рівня симетричності … Читать далее

Рубрика: Про нас | 1 комментарий

Балюк Р.В. Соціальна одночасність традицій та новаторства

Балюк Р.В. Соціальна одночасність традицій та новаторства. У статті розглядаються основні властивості соціально одночасного буття традицій та новаторства. Ключові слова: традиція, новаторство, одночасність, спадок, послідовність. Балюк Р.В. Социальная одновременность традиций и новаторства. В статье рассматриваются и анализируются основные свойства социально … Читать далее

Рубрика: Про нас | 1 комментарий

Радей А.С. Бюрократизація як тенденція розвитку суспільного життя

Радей А.С. Бюрократизація як тенденція розвитку суспільного життя. У статті аналізуються два основні аспекти впливу бюрократизації на суспільство і людину. Ключові слова: бюрократія, бюрократизація. Радей А.С. Бюрократизация как тенденция развития общественной жизни. В статье анализируются два основных аспекта влияния бюрократизации … Читать далее

Рубрика: Про нас | 1 комментарий