Архив за месяц: Август 2010

Сторіжко Л.В. Морально-етичні аспекти діяльності менеджера

Сторіжко Л.В. Морально-етичні аспекти діяльності менеджера. У статті відзначається, що сучасний процес праці може бути ефективним, якщо у ньому присутній елемент навчання та розвитку людини. Лише тоді праця стає ефективною, надає користь як самій особистості, так і підприємству, а отже, … Читать далее

Рубрика: Про нас | Добавить комментарий

Бойко О.П. Габітус та етносоціальний досвід

Бойко О.П. Габітус та етносоціальний досвід. Стаття присвячена аналізу поняття “габітус” та спробі зрозуміти та інтерпретувати його як етносоціальний досвід. Розглянуто габітус як набуту систему породжуючих схем, які використовуються індивідами в процесі життєдіяльності. Акцентується увага на тому, що структура, продуктом … Читать далее

Рубрика: Про нас | 1 комментарий

Волошин І.В. Екзистенційна основа онтологічної кризи “кінця століття” і Божественне Одкровення Івана Франка на початку ХХ ст.

Волошин І.В. Екзистенційна основа онтологічної кризи “кінця століття” і Божественне Одкровення Івана Франка на початку ХХ ст. У статті розглядається трансформація поглядів Франка на релігійність людини у контексті онтологічної кризи кінця ХІХ ст., коли позитивізм уже не виправдовував сподівань філософів … Читать далее

Рубрика: Про нас | Добавить комментарий

Сергеєв М.В. Ідейно-політична боротьба в релігійній думці Московії XIV–XVI ст. як аспект її соціальної філософії

Сергеєв М.В. Ідейно-політична боротьба в релігійній думці Московії XIV–XVI ст. як аспект її соціальної філософії. У статті відображено соціально-філософський зміст ідейно-політичної боротьби в релігійній думці Московії XIV–XVI ст. Ключові слова: релігійна думка, Московія, ідейно-політична боротьба, соціальна філософія. Сергеев Н.В. Идейно-политическая … Читать далее

Рубрика: Про нас | Добавить комментарий

Прокопов Д.Є. Дослідження хиби та її причин у філософії Томи Аквінського

Прокопов Д.Є. Дослідження хиби та її причин у філософії Томи Аквінського. У статті досліджуються питання, пов’язані з аналізом причин виникнення хибного знання у філософії Томи Аквінського. Ця проблема досліджується в контексті визначення специфіки пізнавальних здібностей людини, з’ясування ролі образів та … Читать далее

Рубрика: Про нас | Добавить комментарий

Голотін С.І. Проблема інтерпретації понять “релігійний фундаменталізм” та “ісламський фундаменталізм” у сучасних дослідженнях

Голотін С.І. Проблема інтерпретації понять “релігійний фундаменталізм” та “ісламський фундаменталізм” у сучасних дослідженнях. У статті аналізується проблема теоретичного визначення сутності понять сучасного релігієзнавства, пов’язаних з феноменами і ноуменами релігійного фундаменталізму та ісламського фундаменталізму. Простежується вплив на формування смислу понять політико-ідеологічної … Читать далее

Рубрика: Про нас | 1 комментарий

Завгородній Ю.Ю. Індійська релігійно-філософська думка у статтях Павла Ріттера (“Енциклопедичний словник братів Гранат”)

Завгородній Ю.Ю. Індійська релігійно-філософська думка у статтях Павла Ріттера (“Енциклопедичний словник братів Гранат”). Аналізуються статті Павла Ріттера в “Енциклопедичному словнику братів Гранат”, присвячені індійській філософії. Зокрема, пропонуються висновки про те, що у своїх статтях Павло Ріттер приділяв особливу увагу паралелям … Читать далее

Рубрика: Про нас | Добавить комментарий

Мошенець В.А. Філософська творчість Р.Декарта як спосіб легітимації особистісного виміру філософствування

Мошенець В.А. Філософська творчість Р.Декарта як спосіб легітимації особистісного виміру філософствування. У статті здійснена спроба осягнути фундаментальні ідеї французького мислителя Р.Декарта у контексті особистісного виміру філософствування. Ключові слова: особистість, особистісність філософствування, постмодернізм, екзистенційність, раціоналізм. Мошенец В.А. Философское творчество Р.Декарта как … Читать далее

Рубрика: Про нас | Добавить комментарий

Самчук Р.В. Особливості вирішення проблеми самоактуалізації (Ш.Бюллер, Г.Олпорта, Е.Фромма)

Самчук Р.В. Особливості вирішення проблеми самоактуалізації (Ш.Бюллер, Г.Олпорта, Е.Фромма). У статті з’ясовується філософський контекст проблеми самореалізації та самоактуалізації сучасного індивіда. На цій основі проводиться історико-філософський аналіз поглядів на самореалізацію та самоактуалізацію Ш.Бюллер, Г.Олпорта, Е.Фромма. Доводиться, що самоактуалізація та самореалізація в … Читать далее

Рубрика: Про нас | Добавить комментарий

Кірюхін Д.І. Історія ідеї справедливості: вчення про справедливість Платона та Аристотеля

Кірюхін Д.І. Історія ідеї справедливості: вчення про справедливість Платона та Аристотеля. Стаття присвячена аналізу концепту справедливості у працях Платона та Аристотеля. Підкреслюється значущість для сучасної теорії справедливості аристотелівського підходу, в межах якого справедливість розглядається в контексті соціальних практик. Ключові слова: … Читать далее

Рубрика: Про нас | 1 комментарий