Философия - это один из источников развития человеческого знания

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «МУЛЬТИВЕРСУМ. ФІЛОСОФСЬКИЙ АЛЬМАНАХ»

Фахове видання ВАК України з філософії

Засновник: Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
Рік заснування: 1998
Тематична спрямованість: дослідження історико-філософської думки, актуальних проблем соціальної філософії та філософії історії, філософської антропології, філософії культури, логіки, релігієзнавства, етики та естетики, філософії права, філософії освіти, історії вітчизняної та зарубіжної філософії, культурології
Свідоцтво про державну рестрацію: КВ №15444-4016Р
ISSN: 2078-8142
Передплатний індекс: 49796
Періодичність: до 10 випусків на рік
Мова видання: українська
Обсяг: до 14 ум. друк. арк. (Формат А5, 240 стор.)